360-graders evaluering – nøglen til god ledelse

Gode ledere inspirerer medarbejdere til at præstere deres bedste.

360-graders evaluering: Fundamentet for lederudvikling

Ekspertudviklede spørgerammer

Indsigt driver udvikling.

Uden ny indsigt risikerer vi at rende rundt i gamle, velkendte mønstre — ikke nødvendigvis fordi de virker men fordi de kræver mindst af os.

360-graders evaluering giver ledere en ny forståelse for deres rolle, de krav der bliver stillet til dem og hvordan de bedst forbedrer sig i deres arbejde. Vores løsning er udviklet ud fra grundlæggende, anerkendte principper indenfor god ledelse og valideret af erfarne HR-eksperter.

002_validated_framework

Aldrig mere one-size-fits-all

Ingen ledere eller afdelinger er ens.

Det er vigtigt med et evalueringssystem, der tager højde for det. Vores platform, PeopleXact,  gør det let at søsætte 360-graders evaluering af udvalgte teams og afdelinger, mens andre ekskluderes.

Få et system skræddersyet til at støtte dig og din organisation til at engagere alle relevante roller i processen. Det gælder, uanset om du ønsker kun at undersøge medarbejdere eller søger den fulde 360-graders evaluering.

DSC04738

Fra gamle til gode vaner

Løbende lederudvikling sikrer, at ledere på tværs af organisationen får feedback og indsigt, der fremhæver hvordan alle udvalgte grupper opfatter dem som ledere.

Når ledelsesevalueringen dertil ledsages af et selvevalueringsforløb, lægger den fundamentet for personlig og faglig refleksion i det daglige.

Målet er derfor ikke blot indsigt men også værktøjer og selvindsigt til at arbejde videre med indsigten og indføre nye, gode vaner.

development_opportunities

Indsigt på alle niveauer

Hvad så med den overordnede lederudvikling i organisationen?

En bred måling af nogle eller alle ledere i virksomheden giver også værdifuld indsigt i styrker og svagheder i organisationens overordnede ledelsesprofil.

Vores løsning giver dig begge dele — indsigt på det individuelle niveau for hver enkelt leder og oversigt over det overordnede niveau.

Desuden er du altid velkommen til at tage fat i vores eksperter, hvis du søger vejledning i, hvordan I bedst sikrer optimal implementering af nye tiltag i virksomheden.

HR-serviceline_360_001

Spørg en ekspert

Book 15 min. snak. Spørg om hvad som helst.
logo_collection

 

Mød vores eksperter

Vi er en full-service partner, og med os bringer vi over to årtiers erfaring, en bæredygtig tankegang og en lang række validerede arbejdsfremgange.

Mød nogle af vores eksperter her.

001_Top_experts

Situationsbestemt ledelse i kontinuerlig udvikling

Den menneskelige faktor

Det er alfa og omega, at ledere forstår den menneskelige del af ledelse. Sådan siger 90% af 230 adspurgte HR-ledere (Gartner, 2022).

Det vil sige, at det som leder er vigtigere end nogensinde før at være autentisk, empatisk og fleksibel. Medarbejdere forventer, at ledere gør ting med formål, aktivt tager højde for medarbejderes behov og ikke er bange for at være fleksible i dagligdagen.

Autentisk, fleksibel ledelse har vist sig at øge antallet af motiverede medarbejdere med op til hele 37 procentpoint. Det er især relevant, da afdelinger med højt motiverede medarbejdere samtidig præsterer op mod 27% bedre.

Men ikke alle ledere er så villige til at lave om på deres vaner.

Derfor er det vigtigt for HR at præsentere deres sag så stærkt som muligt med så nøjagtige og relevante data som muligt. Som integreret del af Rambøll er vores platforme og løsninger blandt de mest betroede og gennemtestede i branchen.

90_procentLæs videre

360-graders feedback: Lille spejl på væggen der…

Markedet er i konstant udvikling med ny teknologi, nye konkurrenter, ændrede kompetencekrav og skiftende medarbejderforventninger. For at følge med er der løbende behov for et stærkt fokus på lederudvikling.

Læs mere

Sund arbejdsplads, sund økonomi

Afslør risikofaktorer og tilpas til organisationens behov

Læs mere

Lederudvikling stopper aldrig

Rambølls undersøgelser viser, at det nordiske arbejdsmiljø er fyldt med ledere, der fungerer godt, samt et betydeligt antal, der kæmper i deres roller.

Læs mere

Få en snak om dine behov

Går du og overvejer nyt system til 360-graders evaluering?

Med PeopleXact kan du rigtig mange ting og skabe indsigt på både kryds og tværs.

Derfor vil vi rigtig gerne snakke med dig om dine ønsker og behov.

portrait_circle_HQM