WCAG

Gør dine målinger tilgængelige for alle

Gør du dine spørgeskemaundersøgelser tilgængelige for alle, øger du din svarprocent og giver alle respondenter en god brugeroplevelse. Også dem, der eksempelvis har synsnedsættelse, farveblindhed eller fysiske handicap.

En høj svarprocent er afgørende, når du spørger til dine respondenters tilfredshed, trivsel eller holdninger ved hjælp af et spørgeskemasystem. Jo nemmere det er at svare, jo højere bliver svarprocenten, og herved sikrer du dig, at undersøgelsen bliver så repræsentativ som muligt. Og det er ganske enkelt – jo  flere der svarer, jo bedre bliver dine muligheder for at handle og skabe forandring, der kan mærkes.

Men vidste du, at op mod 15 procent af befolkningen har en funktionsnedsættelse, som betyder, at de må benytte for eksempel skærmlæsere for at kunne bruge digitale tilbud som websites, dokumenter og spørgeskemaundersøgelser, som dem du udarbejder i Xact by Rambøll?

Derfor er det en rigtig god ide at være opmærksom på webtilgængelighed – også når du udarbejder spørgeskemaundersøgelser. Og for myndigheders websteder og applikationer er det faktisk lovpligtigt.

Den 23. september 2020 blev den eksisterende EU-lovgivning nemlig udvidet, så det nu er lovpligtigt for alle offentlige websteder – nye som gamle – at overholde den internationale standard for webtilgængelighed – WCAG 2.1.

Og med hundredvis af kunder - både i den offentlige og den private sektor - er vi stolte af at sætte standarden for, hvordan de gældende love og standarder bør efterleves i vores branche.

 

Hvad er WCAG 2.1?

 • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er en international standard for webtilgængelighed, som siden 2008 har haft til formål at give alle – uanset handicap eller funktionsnedsættelser -  de samme muligheder for adgang til internettet.
 • Det er World Wide Web Consortium (W3C), der står bag webdirektivet, som bygger på fire hovedprincipper, nemlig at hjemmesider og digitale tjenester skal være; 1; opfattelige, 2; anvendelige, 3; forståelige og 4; robuste.
 • WCAG-standarden er løbende blevet opdateret og revideret, og den nuværende WCAG 2.1 fra 2018 favner endnu flere specifikke grupper af handicap end hidtil – og stiller dermed også flere krav.
 • I 2018 gjorde EU det lovpligtigt for alle nye offentlige websteder og applikationer at leve op til den opdaterede WCAG 2.1. Den 23. september 2020 blev denne lov så udvidet til også at omfatte ældre websites, som ellers tidligere var fritaget.

Hvad betyder WCAG for dit spørgeskema?

 • Et spørgeskema – lovkrav eller ej – bør naturligvis overholde WCAG 2.1-standarderne. Du skal som offentlig instans gøre, hvad du kan for, at alle har lige adgang til din kommunikation. Det er selvfølgelig først og fremmest af hensyn til borgernes rettigheder. Men det betyder samtidig, at du får flere svar, mere repræsentative data, større indsigt og et bedre beslutningsgrundlag.
 • WCAG-standarden er delt op i tre niveauer – A, AA og AAA – og EU-loven kræver, at offentlige websteder overholder AA-niveauet. Dette giver ikke færre end 50 retningslinjer, som du skal leve op til.
 • Med Xact by Rambøll kan du dog nemt gøre dine målinger tilgængelige og overholde WCAG 2.1 AA. Vi har sørget for, at du kan sætte spørgeskemaundersøgelser op, så flest muligt – uanset funktionsnedsættelse – kan besvare.
 • Vi har først og fremmest prioriteret, at det skal være muligt at lave et spørgeskema, som lever 100% op til WCAG 2.1 kravene. Det skyldes, at det er spørgeskemaet, som dine respondenter (borgere) møder, når de besvarer en undersøgelse opsat i Xact by Rambøll.
 • Men fordi Xact by Rambøll giver dig ultrafleksible spørgeskemaer, hvor du som bruger selv designer og opsætter dit spørgeskema, kan du faktisk også nemt gøre det modsatte. Det handler i høj grad om dine valg, når du bygger dit spørgeskema. Det vigtigste er, at du selv tænker dig om og sætter dig i respondenternes sted, når du sætter dit spørgeskema op.

De fire principper for tilgængelighed

WCAG-standarderne er bygget op om fire fokusområder, der gør websites tilgængelige og anvendelige for alle brugere uanset forudsætninger.

1. Opfattelig

Det skal være nemt for alle brugere at opfatte de oplysninger, de bliver præsenteret for i et spørgeskema. Det gælder både forståelsen af spørgsmålene, men især gælder det, at alle – også de med nedsat syn – skal kunne orientere sig i din undersøgelse. Det betyder blandt andet, at alt ”non-tekst” såsom billeder, grafiske elementer og eventuelt lyd- og videoindhold skal have en beskrivende tekst, så en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi vil kunne opfatte det. 

Husk på, at en meget pædagogisk illustration af en pil til at klikke sig videre ikke er meget bevendt, hvis respondenten ikke kan se den.

Alt indhold skal altså være helt tydeligt – både for respondenter med nedsat syn såvel som for de med kognitive udfordringer eller indlæringsvanskeligheder – ved hjælp af en beskrivende tekst. Derved kan alle elementer i dit spørgeskema opfattes af tekniske hjælpemidler som eksempelvis skærmlæsere. 

WCAG_icon_Perceivable
2. Anvendelig

Alle spørgeskemaer skal kunne besvares udelukkende ved brug af mus eller tastatur, og det er derfor vigtigt, at det altid er tydeligt, hvor på siden du befinder dig for at kunne orientere dig.

WCAG_icon_Operable
3. Forståelig

Al indhold i dit spørgeskema skal være så letforståelig, at alle - uanset funktionsnedsættelse - kan forstå og udføre instruktioner uden ekstra vejledning. Det kan du blandt andet sikre dig ved at være konsistent med navngivninger og beskrivelser af navigation og funktion. Her gælder det også om at være pædagogisk. Hvordan skal respondenten afgive svar? Skal man  trykke på en bestemt tast? Og hvordan klikker man sig videre, når man har svaret? Forklar det hele med enkel og letforståelig tekst.

WCAG_icon_Understandable
4. Robust

I WCAG-termer betyder robusthed "teknisk kompatibel". Kort fortalt betyder det, at hele spørgeskemaet – navigation, funktion, indhold og så videre skal understøtte gængse browsere og hjælpeteknologi. Det kan derfor være en god ide at undgå særlige funktioner, som du tilføjer med scripts og kode.

WCAG_icon_Rubust

Så hvordan overholder du de fire principper?

Vigtigst af alt – hold dit spørgeskema enkelt, og brug vores standardskabeloner. Hvis du tager udgangspunkt i vores helt generiske standardskabelon eller din tilpassede standardskabelon, er du rigtig godt på vej til at være webtilgængelig og overholde WCAG 2.1 AA.

Derudover bør du blandt andet fokusere på følgende punkter:

 • Beskriv alle billeder med en supplerende tekst.

 • Links bør blive tydeligt beskrevet, så respondenten ved, hvor de fører hen.
             
 • Beskriv generelt hvordan de enkelte input-felter og valideringer skal forstås, hvordan respondenten navigerer rundt i dit spørgeskema, og hvor og hvordan, respondenten  angiver sine svar. Vær pædagogisk og sæt dig i respondentens sted.

 • Undgå rullemenuer (dropdowns) og kreative spørgsmålstyper som for eksempel slider eller rangorden, da de ikke lever op til flere af kriterierne i WCAG. Derfor bør du holde dig til de mest almindelige spørgsmålsformater. 
   
 • Vær også opmærksom på fontstørrelse og kontrastforhold. Transparente baggrunde og lyse farver ser lækre ud men kan være rigtig vanskelige at læse for respondenter med nedsat syn. Hold dig derfor til vores standardskabeloner hvor vi har sikret de rette kontrastforhold.

 • Hold dig generelt til standardelementerne. Anvender du specielle scripts og lignende, er det ikke sikkert, at disse kan læses af en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi.
Spørgsmålstyper som vi anbefaler:
 • Kategorispørgsmål
 • Batterispørgsmål
 • Tekstfelter
 • Kommentarfelter
 • Talfelter
 • Brødtekster
 • Du må også gerne anvende SurveyXacts standardsmileys i batterispørgsmål og kategorispørgsmål
 

Skal private virksomheder også overholde WCAG?

Ja og nej. Det er ikke lovpligtigt for private virksomheder at overholde WCAG 2.1 AA. Der uddeles ingen bøder – hverken fra EU eller W3C – uanset hvor utilgængeligt en virksomheds website eller spørgeskema er.

Men det er god stil og rettidig omhu at sætte sig i respondentens sted. For uanset hvad dit formål med din dataindsamling er, så er en høj svarprocent at foretrække. Samtidig har også private virksomheder et socialt ansvar at løfte – og i dette tilfælde er det endda relativt enkelt. Endelig er det ikke utænkeligt, at WCAG-kravene på et tidspunkt også bliver lovpligtige for det private erhvervsliv. Så hvorfor ikke være foran?

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte manager i Stakeholder Intelligence, Ivan Dalsgaard Sørensen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan øge tilgængeligheden i dine målinger.

portrait_KASD

Kasper Dahl

Senior Consultant

+45 51 61 74 54

kasd@ramboll.com