Videoguides

service_videoguides

Få hjælp til de mest almindelige opgaver i Xact

Nogle ting bliver nemmere, når man ser det med egne øjne. Vi laver løbende nye videoguides, som tager dig gennem de mest almindelige processer i Xact løsningerne.

Se, hvordan du opretter spørgeskemaer, få hjælp til aktiveringer og få styr på brugerstyring. Og meget, meget mere.

SurveyXact Videoguides

1. Brugerstyring
I denne video guider vi dig igennem brugerstyring og brugeroller i SurveyXact. Vi giver et overblik over “Bruger”-fanen og viser bl.a., hvordan du tildeler forskellige rettigheder i organisationen, samt hvordan man kan tildele adgange til flere målinger på en gang.
2. Kom godt i gang med din første måling
Som titlen angiver, hjælper denne video dig godt i gang med din første måling. Her får du et overblik over de tre faner i SurveyXact - Spørgeskema, Dataindsamling og Analyse, samt hvordan man opretter en måling og tildeler andre adgang til målinger.
3. Oprettelse af spørgeskema
Denne video guider dig igennem oprettelsen af selve spørgeskemaet, og viser en række af de funktioner og muligheder der er i SurveyXact - bl.a. spørgsmålstyper og valideringregler.
4. Baggrundsskema
I denne video viser vi, hvordan man opretter spørgsmål til baggrundsskemaet i SurveyXact. De spørgsmål du opretter i baggrundsskemaet, kan have stor betydning for den følgende analyse af de indsamlede svar i en undersøgelse.
5. Aktiveringer
I denne video kan du få hjælp til, hvordan man med funktionen “aktiveringer” i SurveyXact, kan danne stier i spørgeskemaet, ved at skjule/vise visse spørgsmål for bestemte repsondenter og sende respondenter, som besvarer det samme skema, i forskellige retninger, alt efter angivne svar.
Tip: Aktiveringer kan også laves på baggrund af data som er importeret i baggrundsskemaet
6. Selvoprettelse
Selvoprettelse bruges, hvis man ikke i forvejen har informationer som e-mail, tlf.nr. eller adresse på sine respondenter. Her opretter de sig selv, når de besvarer skemaet. Denne video viser, hvordan man slår selvoprettelse til i dataindsamlingen.
7. Oprettelse af respondenter
I denne video viser vi, hvordan respondenter oprettes under fanen “Dataindsamling”, hvis man eksempelvist ikke benytter selvoprettelseslinket. Du får et kort overblik over de forskellige distributionskanaler, og en gennemgang af import af respondenter via en csv-fil. Ved at importere dine respondenter, kan du vælge lige præcis, hvilke baggrundsinformationer, du vil have på forhånd, om dine respondenter. Disse informationer oprettes som spørgsmål i baggrundsskemaet før importen.
8. Email udsendelse af spørgeskemaer
Du får et overblik over de forskellige mailskabeloner, samt hvordan man udvælger de respondenter som skemaet skal sendes til. Endvidere kan udsendelsen af skemaet også sættes op til at køre automatisk via en tidsplan - dette viser vi til sidst i denne video.
9. Anonymisering af persondata
I denne video kan du få hjælp til, hvordan man med funktionen “anonymiser” i dataindsamlingen, kan slette persondata fra din måling. Denne funktion er specielt relevant i forhold til at overholde GDPR og bruges eksempeltvist i de tilfælde, hvor en respondent kunne ønske at få slettet sine data efter undersøgelsen er gennemført. Når man bruger anonymiseringfunktionen er det ikke længere muligt at forbinde svar med specifikke respondenter.
10. Introduktion til dashboards
Dashboards hjælper dig til nemt, enkelt og overskueligt at præsentere din data. I denne video får du en introduktion til, hvordan du indsætter figurer og tilpasser layoutet i dit dashboard.
11. Arbejd med filtre og sammenligninger
I Dashboards kan du arbejde med filtre og sammenligninger. Et filter giver dig mulighed for at bestemme præcis hvilke data, der skal vises. Og med sammenligninger kan du sammenholde figurens resultater med anden data.
12. Arbejd med flere sider
Når du arbejder med dashboards, har du mulighed for at tilføje flere sider og links mellem siderne. Denne video viser dig, hvordan du opretter og navngiver sider, og hvordan du kan tilpasse visningen overfor læseren.
13. Deling af Dashboard
Denne video viser, hvordan du deler dit dashboard. Du kan dele dit dashboard med udvalgte personer eller oprette et offentligt link som kan tilgås via en browser.
14. Introduktion til rapporter
Rapporter kan nemt og enkelt overskueliggøre dine data. I denne video får du en introduktion til, hvordan du indsætter figurer og tilpasser layoutet i din rapport.
15. Arbejd med overbliksrapporter
Overbliksrapporter kan anvendes til at vise er hurtigt overblik over din måling. Her viser vi dig, hvordan du opretter en overbliksrapport, der kan overskueliggøre dine data.
16. Arbejd med filtre og sammenligninger
Du kan arbejde med filtre og sammenligninger i rapporter. Et filter giver dig mulighed for at bestemme præcis hvilke data, der skal vises. Og med sammenligninger kan du sammenholde figurenes resultater med anden data.
17. Arbejd med underrapporter
Ud fra din færdige hovedrapport, kan du vælge at lave en underrapport. I denne video viser vi dig hvordan du kan lave en underrapport fra f.eks. afdelinger, produkter, ledere eller lignende.
18. Deling og eksport af rapporter
Denne video viser, hvordan du deler din rapport. Du kan dele din rapport med online med udvalgte personer eller via et offentligt link, der kan tilgås via en browser. Du kan selvfølgelig også eksportere din rapport i flere forskellige formater.