God organisationskultur opstår ikke af ingenting

Organisationskultur kan defineres på mange måder. Selvom de fleste mennesker har en umiddelbar forståelse af organisationskultur, er det straks sværere at definere kultur på en konkret og anvendelig måde.

Hvordan manifesterer kultur sig, og kan vi anvende den viden til at forme den organisationskultur, vi ønsker?

En definition af organisationskultur lyder:

Organisationskultur er det sæt fælles normer, værdier og opfattelser af virkeligheden, der udvikler sig indenfor en organisation, når medlemmerne interagerer med hinanden og deres miljø, og som udtrykkes gennem medlemmernes handlinger og holdninger på arbejdspladsen.

Det kan måske lyde lidt tørt og diffust, men det har stor indflydelse på arbejdet og produktionen i det daglige. Netop derfor er det vigtigt at undersøge kulturen og forstå den bedst muligt.

Styrk arbejdssikkerheden

En anvendelse af kulturbegrebet i praksis knytter sig til sikkerhedskultur, især i organisationer med risici for medarbejdernes trivsel, materialer og miljø.

Ved at analysere sikkerhedskulturen i opnår du indsigt i holdninger, værdier og adfærd, der støtter høje sikkerhedsstandarder.

Udfordringen med kultur er, at når vi lever i den, bliver vi ofte ’blinde’ for den. Vi omfavner kulturelle træk uden at stille spørgsmål ved dem og betragter dem som normen.

 

vignetter_samlet_safety_culture

Først når vi retter opmærksomheden direkte mod kulturen, diskuterer og vurderer den, har vi mulighed for at påvirke den kultur, vi er del af.

En systematisk analyse af sikkerhedskulturen i jeres organisation giver derfor mulighed for at forstå dens tilstand. Og først da kan I påvirke den i ønsket retning.

Xact by Rambølls analysemodel af sikkerhedskultur bygger på veldokumenterede og afprøvede modeller. Metoden indsamler medarbejdernes erfaringer fra deres daglige arbejde for at skabe et samlet billede af den eksisterende sikkerhedskultur i en specifik del af organisationen samt i organisationen som helhed.

Martin Rønning Lunde

Senior Consultant

Xact By Rambøll

M + 47 97 56 30 84


martin.lunde@ramboll.com