6 tips der løfter svarprocenten

Svarer folk ikke på dine undersøgelser?
Bare rolig — her får du nogle tips til at løfte svarprocenten

Hvad hvis ingen gider svare? Hvis du snart skal gennemføre en undersøgelse, har du sikkert allerede stillet dig selv det spørgsmål. Det er ganske normalt. 

En høj svarprocent på dine undersøgelser er afgørende for, at du kan gøre det efterfølgende datasæt til brugbar og troværdig viden. Men hvordan sikrer du egentlig den højest mulige svarprocent på dine undersøgelser? 

Bare rolig. Du behøver ikke at være metodeekspert for at komme i gang. 

Vores eksperter i Xact har utallige mange års erfaring med vidensindsamling, og de har arbejdet hårdt på at koge deres viden ned til 6 tips, der løfter svarprocenten på dine undersøgelser. 

 

1. Stil de rigtige spørgsmål

Skær ind til benet, og spørg kun om det, du søger svar på. 


Derfor, inden du begynder at udforme undersøgelsen, er det vigtigt at definere undersøgelsens formål så præcist som muligt. Når formålet er på plads, er det langt lettere at identificere, om de enkelte spørgsmål i undersøgelsen rent faktisk bidrager til formålet. 

Har undersøgelsen flere formål, er det ofte bedre at dele undersøgelsen op og lave to eller flere undersøgelser — der så udsendes med mellemrum.

Korte, præcise undersøgelser får højere svarprocenter end lange, brede undersøgelser. 

Sæt dig selv i respondentens sted: 
Det er mere overskueligt at svare på nogle få skarpe spørgsmål, som er relevante for dig, end en bred undersøgelse, der vil det hele på én gang. 

vignetter_samlet_questions

2. Spørg på det rigtige tidspunkt

Der findes intet ultimativt rigtigt tidspunkt, da det afhænger af undersøgelsen, undersøgelsens karakter og ikke mindst målgruppen.

Men forsøg igen at sætte dig i respondentens sted. Prøv at afkode, hvornår modtageren kan forventes at have en aktuel holdning til det emne, som undersøgelsen skal afdække.

Kommer du frem til, at det tidspunkt ligger 14 dage fremme i tiden, så er det værd at udskyde udsendelsen af undersøgelsen til da.

Ekstra tip: Vidste du, at du med Xact kan oprette en tidsplan for alle dine undersøgelser. Det betyder, at du kan lave undersøgelserne og have dem klar til automatisk udsendelse, når du vil. Læs mere her.

Når emnet er aktuelt og relevant for modtageren, giver det flere og mere fyldestgørende svar. 

3. Spørg så det kan forstås

Er dine spørgsmål lange og svære at forstå, er risikoen større for, at modtageren misforstår spørgsmålet, springer spørgsmålet over eller helt dropper at gennemføre undersøgelsen.

Brug derfor formuleringer, der er lette at forstå for alle i modtagergruppen.

Og undgå specifikke fagudtryk, hvis muligt. Det er helt naturligt at ty til sit eget fagsprog, uden at man selv lægger mærke til det. Her kan feedback fra målgruppen være med til at fjerne unødvendigt fagsprog og finde spørgsmål, der ikke giver mening eller er formuleret på en uhensigtsmæssig måde.

Det er også en af årsagerne til, at det ofte er en god idé at lade en kollega eller bekendt, der passer ind i målgruppen, teste undersøgelsen. Det giver dig mulighed for at observere vedkommendes reaktion på enkelte spørgsmål. 
vignetter_samlet_engineering_team

4. Spørg via de rigtige kanaler

Hvis du kender målgruppen for din undersøgelse, har du også bedre mulighed for at finde ud af, hvilke medier gruppen benytter.

Vidensindsamling og spørgeskemaundersøgelser kan i dag foregå på mange måder og steder. Fx via mail, SMS, digital post, QR-koder og sociale medier. Og du kan sagtens benytte flere medier på en gang.
Når du rammer målgruppen på den platform, hvor brugeren er, øger du sandsynligheden for, at de ser dit budskab og finder tid og lyst til at svare.

Kan undersøgelsen besvares, mens de sidder i toget til eller fra arbejd? Så skal modtagerne måske have en mail tidlig morgen eller ved fyraften. Andre gange ved du måske, at det er arbejdsmails, du sender til — her er en mail ved frokosttid oplagt for at løfte svarprocenten.

Fælles for alle metoderne er, at jo flere muligheder du giver respondenterne for at svare, jo mere tilbøjelige er de til at gøre det.

Overvej fx om den klassiske invitationsmail skal følges op af en reminder på SMS — du vil blive overrasket over resultaterne. 

 

5. Spørg ved hjælp af logiske skalaer

Skalasvar skal dog bruges med omtanke.

Du kender sikkert selv den klassiske skala fra ’Meget enig’ til ’Meget uenig’. Det er der god grund til. Den udmærker sig nemlig ved at være både let genkendelig og let for respondenten at fortolke.

Men ligesom med valget af spørgsmål er det vigtigt at undgå misforståelser og forvirring hos modtageren.

Tænk dig derfor godt om, når du vælger svarskalaer til dit spørgeskema. Hvis du er i tvivl, så lad være med at genopfinde den dybe tallerken — brug i stedet velkendte og gennemprøvede skalaer.

Vi anbefaler, at du benytter skalaer og benævnelser, der er kendte og lette af afkode for de fleste.

Skal man forholde sig til en ny form for skala eller en voldsomt nuanceret skala, kan det blive svært og tidskrævende for modtageren. Så tidskrævende at vedkommende springer fra.

Jo mindre tid respondenten skal bruge på at lære dine skalaer at kende, desto mere tid har de til at svare grundigt på selve spørgsmålene. 
vignetter_samlet_confirmation

6. Brug ulige antal
svarmuligheder i skalaer

Når muligt, benyt en skala med et ulige antal svarmuligheder. At skulle placere sig på en skala med lige antal gør det umuligt at placere sig ’i midten’.

Ønsker respondenten at placere sig i midten uden at have muligheden, risikerer du at få en ’Ved ikke’ besvarelse frem for et reelt svar. Eller endnu værre, en uafsluttet besvarelse, fordi modtageren bliver irriteret over skalaen og springer fra. 

Bonus tip: Giv modtageren en god oplevelse

Har modtageren haft en god oplevelse med den første undersøgelse, du sendte, er der større chance for at få et svar fra vedkommende næste gang, de modtager en undersøgelse fra dig.

Det løfter ikke svarprocenten på den første undersøgelse, du sender, men den kan gøre det på fremtidige.
Men den gode oplevelse består af mange forskellige ting.

Kan du sætte flueben ved de forrige 6 tips, er du allerede godt på vej.

Hertil er det altid godt at kvittere for deltagelsen og fx tilbyde at dele relevante resultater fra undersøgelsen. Eller helt enkelt ved at sende brugeren videre til en relevant side som afslutning på besvarelsen. 

Gratis kurser — gør brug af over 30 års erfaring

Xact og Rambøll har mere over 30 års erfaringer med alle former for undersøgelser og bearbejdning af data for store såvel som små og mellemstore danske og internationale virksomheder samt offentlige ministerier og styrelser. 

Så har du brug for mere viden og hands-on ekspertise, kan vi helt sikkert hjælpe. 

Hertil er du meget velkommen på Xacts spørgeskema- og metodekurser.

Kurserne er gratis for Xact kunder, og der findes kurser for begynderen såvel som den øvede målingsadministrator både relateret til arbejdet før, under og efter din næste undersøgelse. 

Patrick Andersen

Surveyekspert

Kundeansvarlig

Xact By Rambøll

M +45 51 61 29 59

psnn@ramboll.com

Linkedin

 

 

portrait_circle_PSNN