Medarbejdertrivsel løfter både engagement og bundlinje

Når medarbejdere trives på arbejdspladsen, identificerer de sig med organisationen, dens værdier og tager ansvar for at bidrage til organisationens succes.

I løbet af de seneste 20 år har adskillige studier fremhævet de positive effekter af engagerede medarbejdere.

Xact by Rambølls trivsels- og engagementsmåling er en kortfattet, velafprøvet og forskningsbaseret spørgeundersøgelse til måling af trivsel og medarbejderengagement.

Indsigter fra undersøgelsen hjælper dig med at identificere styrker og fokusområder for at forbedre medarbejdertrivslen på tværs af organisationen.

Vi anbefaler, at de fleste organisationer gennemfører en trivsel- og engagementsmåling én gang om året, eventuelt suppleret med periodiske pulsmålinger.

Trivselsmåling med Xact by Rambøll

En trivselsmåling giver dig status over medarbejdertilfredsheden på tværs af din organisation.

Samtidig får du datadrevne indsigter i styrker og fokusområder til forbedring for at øge medarbejderengagement — på organisationsniveau såvel som for specifikke afdelinger.

Rapporteringen fungerer både som et middel til at danne et overblik og opnå gennemsigtighed på et centralt niveau, samtidig med at den også sikrer en udviklende og engagerende proces.

Metoden er på alle punkter baseret på evidensbaserede faktorer, der påvirker engagement. Det er dog sjældent, at en organisation kan sikre, at alle medarbejdere er engagerede i deres arbejde ved blot at bruge én enkelt tilgang eller strategi.

Forskellige medarbejdergrupper har trods alt forskellige behov.

Det fører til en varieret påvirkning af både engagement og trivsel. Mens nogle grupper af medarbejdere oplever større fordele ved øget støtte eller fleksibilitet, finder andre gavn i mere klare mål og forbedret information.

vignetter_samlet_visual_data

Konkrete handlingsforslag

En af udfordringerne med medarbejderengagementsmålinger at sikre, at resultaterne bliver anvendt effektivt på alle niveauer i organisationen.

Vores trivselsmålinger er ikke beregnet til overvågning og kontrol men snarere et redskab, som alle ledere bør tage ejerskab over og aktivt bruge i udviklingen af deres ansvarsområder.

Rectangle 3001

For at sikre, at resultaterne af trivselsmålingen ikke bare udvikler sig til en ’karakter’ for ledere, har vi indarbejdet konkrete handlingsforslag og støttemateriale til lederens egen proces.

På den måde bliver engagementsmålingen lige så meget en udviklingsproces som et måleværktøj.

Den tilgang hjælper os med at undgå den klassiske tilbagemelding fra medarbejdere om, "Intet ændrer sig efter undersøgelsen," og motiverer dem i stedet til at bidrage til udviklingsprocessen.

Andreas Barfoed-Høj

Business Psychologist (cand.psych)

Consultant

Xact By Rambøll

M +45 51 61 20 41

anbh@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_ANBH