APV – forstå trivslen, løft bundlinjen

 

 

APV (arbejdspladsvurdering) handler om mere end bare at opfylde lovgivningsmæssige forpligtelser.

Det er slet og ret god forretning. 

Udnyt potentialet i APV

APV øger trivsel

Et godt, sundhedsfremmende arbejdsmiljø beskytter medarbejdere mod arbejdsrelaterede uheld, bekæmper stressrelateret sygefravær og gør din organisation mere attraktiv for talentfulde medarbejdere.

Med vores APV-værktøj, PeopleXact, er du sikret en arbejdspladsvurdering, der ikke kun overholder lovmæssige krav men også fører virksomheden videre.

Medarbejdere tiltrækkes af virksomheder, som prioriterer deres velbefindende, og når HR og ledelsen prioriterer et godt arbejdsmiljø, så bliver der altså lagt mærke til det.

HR-serviceline_APV_001

Kombinér undersøgelser i én

Har du overvejet at kombinere APV undersøgelsen med andre trivselsmålinger?

Xact by Rambølls system hjælper HR med at samle alt i én strømlinet undersøgelsesproces bestående af tidligere trivselsindsigter, arbejdspladsvurderingen og andre relevante temaer.

Det gør arbejdet mere overskueligt og beder samtidig om mindre tid fra medarbejderne.

Combine_surveys

Effektiv implementering

Enhver APV er kun lige så god som dens handlingsplan.

Vores platform udarbejder automatisk handlingsorienterede rapporter baseret på indsamlede indsigter. Det gør det nemt for både HR og ledere at:

  • udvikle effektive handlingsplaner og
  • igangsætte bæredygtige tiltag, der gør en konkret forskel i dagligdagen
002_validated_framework

Fleksibel spørgeramme

Vores APV-værktøjer og spørgeskema er designet til at være så fleksible som muligt.

Vores eksperter har udviklet et stort bibliotek af diverse tematiske emner, som du og HR let kan integrere med jeres egne spørgsmål som led i arbejdspladsvurderingen.

Således tilpasser spørgerammen sig jeres unikke behov.

For kontorvirksomheder giver det fx ofte god mening at udelade spørgsmål om kemiske risici og fokusere endnu mere på spørgsmål relateret til det psykiske arbejdsmiljø såsom mobning på arbejdspladsen.

 

DSC04775

Spørg en ekspert

Book en 15 min. snak. Spørg om hvad som helst.

Det har været et inspirerende og kompetent samarbejde, og undersøgelsen har givet et godt indblik i medarbejdernes trivsel og engagement til brug for det vigtige arbejde med handleplaner om psykisk arbejdsmiljø.

Lene Veggerby

Leder af HR og intern service, BUPL


logo_collection

 

Mød vores eksperter

Vi er en full-service partner, og med os bringer vi over to årtiers erfaring, en bæredygtig tankegang og en lang række validerede arbejdsfremgange.

Mød nogle af vores eksperter her.

Arbejdspladsvurdering APV

Arbejdspladsvurdering løfter både arbejdsmiljø og bundlinje

Fra APV til bæredygtige løsninger

Arbejdspladsvurderinger giver ofte indblik, der kan omsættes til handlingsorienterede strategier, som har en effekt ikke kun på individuelle medarbejdere eller afdelinger men på organisationen som helhed. 

 

Fx: for nylig gennemførte vi for en mellemstor dansk kommune en undersøgelse om krænkende adfærd på arbejdspladsen. Her blev det opdaget, at svarene på spørgsmålet, "Jeg føler mig tryg ved at give udtryk for mine meninger i min afdeling" viste en stærk sammenhæng med niveauet af mobning på arbejdspladsen.

 

Det gav bl.a. HR noget konkret at arbejde med i kampen mod krænkende adfærd. 

NPS

Kom op at køre med kun tre klik

Det behøver ikke være en kompleks proces at gennemføre en APV.

Vi har designet vores platform til at være det ultimative APV-værktøj. Det vil bl.a. sige, systemet gør det let at strømline dataindsamling, rapportering og implementering af opnåede indsigter.

Det sikrer, at HR og afdelingsledere sparer tid og kan fokusere på det, der betyder mest.
Læs videre

Medarbejdertrivsel løfter både engagement og bundlinje

I løbet af de seneste 20 år har adskillige studier fremhævet de positive effekter af engagerede medarbejdere.

Læs mere

Sund arbejdsplads, sund økonomi

Afslør risikofaktorer og tilpas til organisationens behov

Læs mere

God organisationskultur opstår ikke af ingenting

Hvordan manifesterer kultur sig, og kan vi anvende den viden til at forme den organisationskultur, vi ønsker?

Læs mere

Få en snak om dine behov

Går du og overvejer nyt system til APV?

Vi er meget stolte af vores brugervenlige platform, PeopleXact.

Den kan rigtig mange ting og skabe indsigt på både kryds og tværs.

Derfor vil vi rigtig gerne snakke med dig om dine ønsker og behov.

portrait_circle_HQM