Best practice til lønundersøgelser

Fagforeningen IDA kommer med deres bedste tips og tricks til at højne datakvaliteten og svarprocenten på din lønundersøgelse

Løn er ofte tabu mellem kollegaer, så hvor får man viden om sine fagfællers lønniveau? 
Mange fagforeninger laver hvert år en løn
undersøgelse over deres medlemmers løn, som medlemmerne kan bruge som rettesnor i forhandlinger til at sikre sig, de bliver kompenseret retfærdigt for deres arbejde og kompetencer.  
 
Og det er netop disse lønstatistikker, som det skal handle om i denne artikel for hvordan laver man dem med bedst mulige kvalitet? Og hvordan sikrer man sig en høj svarprocent?

Det giver vi dig svaret på her.
 

Lønundersøgelse som en af de vigtigste services 

De fleste store fagforeninger i Danmark laver lønundersøgelser for deres medlemmer, og for mange af fagforeningerne er lønstatistikkerne en af de mest populære og værdifulde serviceydelser for medlemmerne.  

Lønundersøgelser er nemlig et nøgleværktøj, der hjælper arbejdsgivere og medarbejdere med at forstå løntendenser og sammenligne lønniveauet på tværs af brancher, regioner og jobtitler.  

Fagforeningen IDA er et godt eksempel på, hvordan lønundersøgelser kan tilbyde reel værdi for både organisationer og deres medlemmer. Med deres målrettede tilgang har IDA formået at opnå en svarprocent på op til 45% i deres lønundersøgelser i SurveyXact. Dette tal er et godt stykke højere end gennemsnittet for andre lønundersøgelser, og vidner om IDAs evne til at engagere og motivere deres medlemmer til at tage aktiv deltagelse i undersøgelserne. 

Chefanalytiker Finn Tidemand fra IDA forklarer, at lønstatistikken for medlemmerne har været en integreret del af IDAs arbejde i næsten 70 år. Lønstatistikken spiller en vigtig rolle i arbejdet med at tiltrække medlemmer til fagforeningen.  

"Lønstatistikken er en af de medlemsydelser, som vores medlemmer sætter mest pris på og rangerer højest, når de skal vurdere alle de ydelser, vi som fagforening leverer til dem."

Finn Tidemand

Chefanalytiker , IDA


6 gode råd til at booste
svarprocenten og højne kvaliteten på din lønundersøgelse

Lad os nu dykke ned i nogle af de centrale strategier og tiltag, som IDA har taget i brug for at forbedre svarprocenten og dermed hæve kvaliteten af deres lønundersøgelser.  

menu_illustrations_contact

1) Nøglen til en god svarprocent er forberedelse

Du kan ikke bare sende en mail med et link til din spørgeskemaundersøgelse, og forvente at folk svarer. Faktisk er nøglen til en høj svarprocent at tage initiativ flere uger før undersøgelsens start og aktivt vække deltagernes interesse for lønstatistikken over en periode. 

Helt konkret har IDA implementeret en informationskampagne, som en del af deres strategi. For IDA er opvarmningen af deltagere nemlig essentiel for at skabe interesse og engagement hos deres medlemmer.  

Gennem en række nyhedsbreve og artikler på deres hjemmeside samt i deres medlemsblad, Ingeniøren, formidler IDA budskabet om den kommende lønundersøgelse og lønstatistikken generelt. Den proaktive kommunikation skaber en forventning og motivation hos medlemmerne til at deltage i undersøgelsen. 

Ifølge Finn Tidemand fra IDA har omkring 70% af de deltagere, der svarede på lønundersøgelsen året før, også svaret igen. Dette tyder på, at deltagere genkender og værdsætter undersøgelsen som en årlig begivenhed, der er værd at deltage i. 

2) Målret undersøgelserne til de rigtige deltagere

En central del af IDAs strategi er at sikre, at medlemmernes oplysninger er korrekte og aktuelle, inden spørgeskemaet sendes ud.  

Gennem informationskampagnen opfordrer de medlemmerne til at opdatere deres personlige informationer, såsom ansættelsessted og -type, før spørgeskemaet sendes ud. Det giver IDA en fordel ved at have relevante data på forhånd, og muliggør en mere præcis og differentieret udsendelse af undersøgelsen. 

For eksempel kan de skræddersy undersøgelser til privat- og offentligt ansatte, hvilket resulterer i mere præcise og målrettede resultater. Ved at sikre, at deltagere udfylder spørgeskemaerne, som er direkte relevante for deres ansættelsesforhold, øger IDA chancerne for højere svarprocenter. 

Medlemmerne ser formålet med undersøgelsen i relation til deres eget arbejde og er derfor mere tilbøjelige til at deltage aktivt. 

3) Husk at påminde dine deltagere

I en hverdag fyldt med mails, opgaver og deadlines er det ikke ualmindeligt, at én enkelt mail om en lønundersøgelse hurtigt kan blive nedprioriteret eller væk i farten. Derfor er det vigtigt at sende gentagne påmindelser.  

IDA kender til udfordringen med at fange deltagerens opmærksomhed i en travl hverdag, derfor sender de påmindelser på både e-mail- og SMS over en periode på en måned. Det hjælper med at fastholde deltagerens opmærksomhed og skaber en øget bevidsthed om vigtigheden af at deltage i lønundersøgelsen. 

De gentagne remindere øger chancen for, at deltagere reagerer og deltager i lønundersøgelsen, hvilket i sidste ende resulterer i en højere svarprocent og mere pålidelige data. 

vignetter_samlet_idea

Vil du forbedre din lønundersøgelse?

Lad os være din sparringspartner.

Vi har lavet en tjekliste til lønundersøgelser, som sikrer, at du får en god datakvalitet og en høj svarprocent. 

Ring til mig på +45 51 61 78 82

4) Opdel undersøgelsen i need- og nice-to-know

Når IDA skal planlægge lønundersøgelsen, tilpasser de undersøgelsen til deltagernes tidsbegrænsninger og præferencer.  

Derfor opdeler IDA deres lønundersøgelse i to dele en need-to-know og en nice-to-know. 

I den obligatoriske need-to-know del bliver deltagerne bedt om at besvare spørgsmål om deres løn og ansættelsesvilkår. Dette er den afgørende information, som IDA har behov for at indsamle fra alle deltagerne for at kunne udarbejde de forskellige lønstatistikprodukter, de udarbejder. Denne sektion sikrer, at selv deltagere med begrænset tid kan bidrage med de væsentlige oplysninger. 

I nice-to-know delen bedes deltagerne besvare yderligere spørgsmål, såsom deres holdning til hjemmearbejde eller andre emner. Dette giver deltagerne, der ønsker at investere mere tid, mulighed for at give dybere indsigt og perspektiver.  
 
Den differentierede tilgang sikrer, at både dem med en travl hverdag og dem, der ønsker at engagere sig mere, føler sig inkluderet og tilfredsstillet af undersøgelsen. 

5) Bløde valideringer i undersøgelsen

Når man laver statistikker, er det nødvendigt at få en god datakvalitet og med så få fejl, som muligt. 

For eksempel kan fejl opstå, hvis deltagerne ved en fejl indtaster deres årsløn i stedet for månedsløn. I dette tilfælde vil IDA inkludere venlige påmindelser og klargørende spørgsmål i spørgeskemaet, der hjælper deltagerne med at sikre nøjagtighed. 

En anden måde, IDA styrker datakvaliteten, er ved at vise besvarelser fra tidligere undersøgelser. Dette giver deltagerne mulighed for at sammenligne og validere deres egne svar, samtidig med at det minder dem om tidligere indtastede oplysninger.   

6) Noget for noget — en tak til deltagerne

Uden medlemmernes velvilje til at dele deres lønoplysninger, ville der ikke være nogen lønstatistik. Så for at vise deres taknemmelighed over for medlemmerne, der har besvaret undersøgelsen, ønsker IDA at give noget tilbage til dem, som har deltaget.  

Efter at deltagerne har besvaret spørgeskemaet, modtager de en mail med et personligt løntjek. Løntjekket giver dem indsigt i deres aktuelle lønniveau og placering i forhold til andre i deres branche, stillingstype, anciennitet mv.  

Ved at give medlemmerne direkte og anvendelig information om deres løn som en tak, styrker IDA relationen mellem dem og medlemmerne. Dette skaber en positiv cyklus af deltagelse og samarbejde, der gavner både medlemmerne og IDA som helhed. 

Per Mangaard Jørgensen

Kundeansvarlig, Medlemsorganisationer

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 82

pemj@ramboll.com

LinkedIn

 

 

 

portrait_circle_PEMJ