Distribution af spørgeskemaer via SMS

DSC03265

Læs mere, og bestil her

Nu kan du invitere dine respondenter til en undersøgelse via SMS – direkte i SurveyXact. Det betyder, at du kan supplere, eller helt erstatte, din traditionelle e-maildistribution med en SMS-invitation til respondenterne. Således har du nu endnu en kanal til rådighed, når du skal øge din svarprocent eller have fat i en svær målgruppe.

SMS-udsendelse fungerer ligesom de e-mails, du allerede kender fra systemet. De indeholder det samme link til undersøgelsen som de eksisterende e-mailskabeloner. For at bruge de nye muligheder skal du bare have et mobilnummer til dine respondenter og et tilstrækkeligt antal SMS'er til rådighed i systemet. 

Sådan gør du:

  • Lav en måling i SurveyXact, og opret dine respondenter med distributionsformen SMS. 

  • Udfyld formularen herunder og afvent bekræftelse via e-mail. 

  • Udarbejd en skabelon for dine SMS'er, og distribuér beskederne til de udvalgte respondenter. 

Bemærk, at SMS'er afregnes med teleudbyderne pr. påbegyndte 160 tegn. Det vil fx sige, at en SMS, der fylder 200 tegn, koster 2 SMS-points at sende. I SurveyXact kan du se et estimat på, hvor mange points der skal bruges til netop din udsendelse. 

Dine SMS-points bliver sat ind på den måling, som du angiver i formularen herunder. Hvis du tanker flere SMS-points, end du har brug for nu og her, kan du efterfølgende frigive dem til den organisation, hvor målingen er placeret i SurveyXact. Herfra kan de resterende points reserveres og benyttes i andre målinger. 

**Leveringsbetingelser for SMS:
Disse tillægsvilkår til jeres SurveyXact-licensaftale og SurveyXact-databehandleraftale skal accepteres, såfremt I ønsker at anvende SMS-funktionalitet: 
SMS-funktionalitet er kun tilgængelig for CVR-registrerede virksomheder/ myndigheder med en aktiv SurveyXact-licens. Vilkårene i SurveyXact-licensaftalen gælder også for SMS-funktionen, der er en tillægsfunktion til SurveyXact. Ved betaling iht. prislisten opnår I ret til at udsende et tilsvarende antal SMS’er som led i jeres brug af SurveyXact. Hver SurveyXact-licensaftale vil have en konto med de betalte ikke-brugte antal SMS’er tilknyttet. Med 1 års varsel til udgangen af en måned kan Rambøll opsige SMS-funktionaliteten særskilt. Der kan ikke overflyttes SMS’er mellem licensaftaler. Ubrugte SMS’er bortfalder og refunderes ikke ved ophør af licensaftalen eller SMS-funktionaliteten, uanset årsagen til ophøret. SurveyXact benytter Compaya A/S (CVR: 31375428) som underleverandør til udsendelse af SMS'er. Compaya A/S' fulde adresse er: Palægade 4, 2. tv. 1261 København K, Danmark. Ved benyttelse af SMS-funktionaliteten i SurveyXact accepteres det, at persondata i forbindelse med SMS distributionen slettes senest efter 12 måneder.

SMS-Pakker

SMS-points:
Pris pr. point:
Samlet pris:

3.000 stk.
43 øre
DKK 1.290,-

SMS-points:
Pris pr. point:
Samlet pris:

5.000 stk.
40 øre
DKK 2.000,-
SMS-points:
Pris pr. point:
Samlet pris:
10.000 stk.
36 øre
DKK 3.600,-
SMS-points:
Pris pr. point:
Samlet pris:
50.000 stk.
33 øre
DKK 16.500,-

Alle priser er ekskl. moms

 

Har du brug for flere SMS-points? Udfyld formularen, så ringer vi dig op snarest muligt.