Lederudvikling stopper aldrig

Med lederrollen følger øget status og indflydelse. Men også flere mennesker der har meninger om dig, dit arbejde og hvor godt du udfører det.

Rambølls undersøgelser viser, at det nordiske arbejdsmiljø er fyldt med ledere, der fungerer godt, samt et betydeligt antal, der kæmper i deres roller.

Hertil har ledere ofte den noget tvivlsomme ære at blive kategoriseret som enten gode eller dårlige.

Men virkeligheden er sjældent så ligetil.

Som alle andre har ledere deres styrker og udviklingsområder.

Ikke desto mindre har de områder, hvor ledere kæmper, tendens til at få mere opmærksomhed, hvilket potentielt overskygger de ressourcer og styrker, de besidder.

For en leder er det derfor ekstra vigtigt at have god selvindsigt og løbende arbejde på sine lederevner.

Balancere forskellige forventninger

En leders færdigheder er typisk tæt knyttet til de forventninger, der er forbundet med deres stilling. Forskellige interessenter som overordnede, kolleger og medarbejdere har ofte forskellige forventninger til lederen.

At lykkes i en lederrolle indebærer, at man skal kunne navigere i grænsefladen mellem disse forventninger.

Det betyder ikke, at man skal opfylde dem alle eller forsøge at behage alle (hvilket ofte er umuligt på grund af modstridende ønsker). I stedet kræver det, at man som leder er opmærksom på forventningerne og aktivt bruger dem til at prioritere.

Den nye generation af ledere er meget opmærksom på den dynamik.

Det kan dog være et problem, at nogle medarbejdere forventer mere og er bedre til at kommunikere deres perspektiv, mens andre fokuserer primært på nuværende ’kriser’ og overser langsigtede, strategiske mål.

Det kan resultere i, at man som leder får et begrænset og fragmenteret syn på, hvordan man bedst opfylder lederrollen.

vignetter_samlet_sorting_thoughts

En udviklingsplatform oveni et evalueringsværktøj

Det er her, 360-graders lederevaluering kommer ind i billedet.

Formålet er at give en objektiv og omfattende vurdering af, hvordan alle relevante lederes ledelsesadfærd opfattes af overordnede, kolleger og underordnede.

Derudover foretager man som leder en selvevaluering for at afklare områder med tilpasning eller divergens mellem ens egne opfattelser og andres.

 

788304d7a7741d0ea782a7dc90b626b4-4

 

Med resultaterne fra en 360-graders feedback får man således et solidt fundament for at prioritere ens egen udvikling.

Som et afgørende aspekt af metoden hjælper feedbackrapporteringen lederen med at identificere styrker såvel som forbedringsområder. Det er bygget på veletablerede principper fra positiv psykologi, hvor man udnytter eksisterende styrker og ressourcer til at forbedre områder, der kræver forbedring.

Derfor kalder vi 360-graders evaluering for et udviklingsværktøj.

Kernemålet i undersøgelsen er, hvordan kan man som leder udnytter sine eksisterende ressourcer til at vokse i lederrollen. Målet rummer langt mere potentiale end den traditionelle forespørgsel om, hvem der ikke klarer sig godt i rollen.

Så får dine ledere tilstrækkelig feedback, der udfordrer dem til at tage nye skridt?

Og hvis en af dine ledere finder det svært at være så støttende som nødvendigt, ved de så, hvilke af deres styrker de kan bruge til at kompensere for det?

Arnt O. Storeng

Managing Consultant

Xact By Rambøll
 

M +47 945 26 452

ARNT@ramboll.com 

 

portrait_circle_ARNT