Brugerinddragelse – få dine brugeres ideer og perspektiver

I denne artikel vil vi gøre dig klogere på brugerinddragelse og hvilke fordele, der er ved at inddrage din målgruppe samt give dig viden om de forskellige metoder til brugerinddragelse.

For at have succes i en organisation er det nødvendigt at have en stor forståelse for sine brugeres, kunders, medlemmers mv. behov og perspektiver.

Derfor vælger stadig flere at implementere brugerinddragelse eller borgerinddragelse som en strategi for at erhverve sig disse indsigter. 

I denne artikel vil vi gøre dig klogere på brugerinddragelse og hvilke fordele, der er ved at inddrage din målgruppe samt give dig viden om de forskellige metoder til brugerinddragelse.

Hvad er brugerinddragelse?

Brugerinddragelse er en proces, hvor organisationer, virksomheder og offentlige institutioner aktivt involverer deres brugere, kunder eller borgere. Det indebærer at inddrage deres perspektiver, meninger og input for at skabe bedre løsninger, beslutninger og produkter.

Brugerinddragelse kan tage mange former, herunder interviews, spørgeskemaundersøgelser, brugergrupper og workshops.

Målet med brugerinddragelse er at skabe en dialog mellem dem, der udvikler produkter eller tjenester, og dem, der skal bruge dem.

 

Med EngageXact får du en platform, der hjælper din organisation med at inddrage interessenter og skabe forandringer sammen.

Læs mere her.

Fordelen ved at inddrage dine brugere eller borgere

Brugerinddragelse og borgerinddragelse har mange fordele. Først og fremmest giver det mulighed for at skabe løsninger, der er bedre tilpasset brugernes reelle behov og ønsker. Det kan føre til øget brugertilfredshed og dermed øge loyaliteten til organisationen. Når brugere føler, at deres perspektiver og meninger bliver hørt og taget alvorligt, opstår der en følelse af ejerskab og medindflydelse, som yderligere styrker deres forhold til organisationen.

Brugerinddragelse kan også føre til innovation og nyskabelse. Ved at samarbejde med brugere får organisationer adgang til unikke idéer og indsigter, som de måske ikke ville have opdaget på egen hånd. Dette kan give dem en konkurrencefordel og hjælpe dem med at udvikle produkter eller tjenester, der er i tråd med de seneste trends og behov på markedet. Desuden kan brugerinddragelse reducere risikoen for fiasko, da produkter og politikker bliver testet og afstemt i overensstemmelse med det virkelige brugerbehov.

Endelig kan brugerinddragelse forbedre omdømmet for en organisation eller institution. Når folk ser, at en organisation værdsætter og lytter til deres brugere, skaber det tillid og en positiv opfattelse. Dette kan have en langsigtet indvirkning på organisationens omdømme og hjælpe med at tiltrække flere brugere og interessenter.

 

Læs her, hvordan fire sjællandske kommuner inddragede deres borgere i en ny affaldsplan med EngageXact. 

 

vignetter_samlet_preparation

Forskellige metoder til brugerinddragelse

Der findes flere metoder og værktøjer, der kan bruges til brugerinddragelse:

 • Interviews

 • Spørgeskemaundersøgelser

 • Fokusgrupper

 • EngageXact

 

vignetter_samlet_diversity_and_inclusion

EngageXact som værktøj til brugerinddragelse

EngageXact er centreret omkring ønsket om at opnå kvalitative perspektiver og idéer til løsning af komplekse problemer.

Metoden bag EngageXact er semi-struktureret og giver deltagerne mulighed for at dele deres kreativitet og indsigter. Ved at definere en opgave og lade deltagerne give deres input skaber EngageXact et rum for nysgerrighed, engagement og dialog.

EngageXact adskiller sig fra andre metoder ved at fremme interaktion og dialog med deltagerne. Metoden giver mulighed for en fleksibel tilgang, hvor deltagerne kan bidrage over tid og bygge videre på hinandens ideer over tid.

Platformen kan håndtere mange deltagere, der kan være anonyme over for hinanden. Deltagerne kan nemt invitere andre, uden at det bremser processen. Metoden kræver både tænketid og disciplin, men tillader fleksibilitet i besvarelsestid og -sted. Analyser og dokumentation kan udføres løbende.

Brug EngageXact når du ønsker at få synspunkter, ideer og forslag til at løse en bestemt problemstilling fra flere personer.

Se hvordan du kan bruge
EngageXact her.

”En organisation – eller et projekt – får i længden ikke succes uden at lytte til, forstå og engagere sine interessenter”

Thomas Lehman Jensen

Senior Principal, Xact by Rambøll


Mix metoderne til brugerinddragelse

Metoderne til brugerinddragelse har nogle forskellige styrker og svagheder. Så det er ikke et spørgsmål om enten eller – men mere et spørgsmål om både og, når du skal vælge metoder til din brugerinddragelse.

 

Kort opsummeret er fordelene og faldgruben ved metoderne således:

vignetter_samlet_data_report

Interviews:

Individuelle eller gruppeinterviews kan bruges til at dykke dybere ned i brugernes perspektiver og oplevelser. Dette giver mulighed for at stille specifikke spørgsmål og få mere detaljerede svar.

Interviews har typisk færre deltagere, og deltagerne skal både have vilje og tid til at dele deres tanker. Anonymitet over for intervieweren er ikke muligt, og deltagerne kan ikke nemt inkludere andre i samtalen. Deres evne til at bygge videre på andres input er også begrænset, og analysen kræver en betydelig indsats. 

Spørgeskemaundersøgelser:

Brugerundersøgelser er en skalerbar metode til at indsamle kvantitative data om brugernes holdninger og præferencer. De kan nemt administreres online og analysere data i større mængder.

Spørgeskemaer, som dem der kan laves i SurveyXact, kan have mange, anonyme deltagere, og metoden kræver meget lidt af dem. De kan invitere andre ind i undersøgelsen, men ikke bygge videre på hinandens input og perspektiver. Analysen kan foretages på kort tid.

Fokusgrupper:

Fokusgrupper er små grupper af brugere, der mødes for at diskutere specifikke emner eller produkter. Dette giver mulighed for dybdegående diskussioner og feedback.

Fokusgrupper består ofte af få personer, som ikke kan være anonyme overfor hinanden eller moderatoren. Metoden kræver både tid og villighed til at dele tanker og perspektiver med en gruppe. Deltagerne kan i høj grad bygge videre på andres input og tanker, men kan ikke invitere nye personer ind i fokusgruppen. Analysen og dokumentationen kan ikke foretages på kort tid.

 

En kombination af metoder og nogle personlige interview i forlængelse af en EngageXact-proces med forslag fra mange deltagere kan bruges til at belyse problemstillinger på en holistisk måde. Dog kræver hver metode en indsats, og evnen til at analysere og dokumentere resultaterne kan variere.

Få en personlig demo og gennemgang af EngageXact

Har du en problemstilling, hvor du er nysgerrig på, om EngageXact måske kan styrke din analyse og forståelse af problemet og mulighederne? Vi sparrer gerne med dig om din problemstilling.

Overvej gerne følgende, når du skal vælge en metode til brugerinddragelse:

 • Hvordan ser ens samlede analysedesign ud?
 • I hvilke faser vil du have glæde af bestemte metoder?
 • Hvor mange deltagere kan metoden håndtere i praksis?
 • Hvad kræver metoden af deltageren?
 • Kan deltagerne være anonyme?
 • Kan vi nemt lade deltageren interviewe andre uden at forsinke processen?
 • Kan deltagerne bygge videre på hinandens input?
 • Kan analyse og dokumentation foretages på kort tid?

Tommy Møller Rasmussen

Product sales manager EngageXact

M +45 51 61 38 98

TMNR@ramboll.com

LinkedIn

 

portrait_circle_TMNR
Relaterede indlæg