Analysér besvarelser med SurveyXacts nye top/bund-graf

Den nye top/bund-graf er nu tilgængelig i SurveyXact og kan bruges, når du analyserer besvarelser fra dine respondenter. 

Med grafen får du mulighed for at danne et hurtigt overblik over, hvilke variable som scorer højest og lavest i din undersøgelse.

Du finder den nye graf-type under ”Analysér besvarelser“ i analyse-fanen:

 

Du kan selv justere antallet af synlige variable i henholdsvis top og bund. Dermed kan grafen bruges på flere måder. Du kan altså både bruge funktionen til at vise top og bund i samme graf, og du kan vise grafer, der sorterer på henholdsvis højeste eller laveste score.
screenshot-77

Eksempel 1:

Top/bund-graf med gennemsnitsscore.

Viser kun top-3 og bund-3 ud af 20 variable.

screenshot-59

Eksempel 2:

Top-graf med gennemsnitsscore

Viser kun top-5 ud af 20 variable

Skulle du ønske indsigt i, hvorfor nogle variable scorer højt og andre lavt, kan top/bund-grafen også bruges til at opdele én variabel (eksempelvis: Produkt) på en anden variabel (eksempelvis: Geografisk område). 

screenshot-60

Eksempel 3:

Top/bund-graf med gennemsnitsscore opdelt på geografisk område

Viser hvor i landet Produkt R scorer højest- og lavest

screenshot-66

Har du brug for sparring?

Læs mere under support eller ring til os på +45 70 26 78 22

Kasper Dahl

Product Manager, SurveyXact

Xact By Rambøll

M +45 51 61 74 54

KASD@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_KASD