Hvordan kan du anvende EngageXact?

Du kan bruge EngageXact til mange forskellige formål. EngageXact kan være relevant stort set hver gang, du ønsker at samle en gruppe af personer for at få synspunkter, ideer og forslag til at løse en bestemt problemstilling. EngageXact er din digitale opslagstavle.  

EX_landingpage

Du kan blandt andet bruge værktøjet til:

 • Brugerinddragelse:  
  EngageXact er en ideel platform til at inddrage brugerne i beslutningsprocesser, indsamle feedback om produkter og tjenester samt forstå deres behov og ønsker.  
   
 • Borgerinddragelse:  
  EngageXact kan understøtte borgerdrevne projekter og politiske initiativer ved at indsamle meninger og forslag fra lokalsamfundet og borgere. Det kan også bruges til at engagere borgere i offentlige initiativer og projekter. 
   
 • Undersøgelse af kundetilfredshed:  
  Hvis du ønsker at identificere områder med mulige forbedringer og konkrete tiltag, kan EngageXact hjælpe dig med at oprette målrettede undersøgelser og dialoger. Dette giver dig mulighed for at indsamle kvalitative data og vurdere, hvordan dine kunder oplever dine produkter eller tjenester. 
   

Med EngageXact får du en platform, der hjælper din organisation med at inddrage interessenter og skabe forandringer sammen.

Læs mere her.

 • Medarbejderengagement og -feedback:  
  EngageXact er en effektiv måde til både at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer, samt konkrete medarbejderforslag til, hvordan forbedringerne kan opnås. Ved at oprette målrettede medarbejderundersøgelser kan du engagere dine medarbejdere og forstå deres synspunkter. 
   
 • Uddannelses- og undervisningsformål:  
  EngageXact kan også bruges inden for uddannelsessektoren til at evaluere undervisningsmetoder, indsamle feedback fra elever og forældre. 

 • Produkt- og koncepttest:  
  Før du lancerer et nyt produkt eller koncept, kan EngageXact hjælpe dig med at teste potentielle ideer, funktioner eller designelementer. Dette giver dig mulighed for at modtage direkte feedback fra målgruppen og foretage justeringer, inden produktet når markedet. 
vignetter_samlet_preparation
 • Organisationers beslutningsprocesser:  
  EngageXact kan støtte organisationsbeslutninger ved at indhente data og meninger fra beslutningstagere. Dette kan give et solidt grundlag for at træffe informerede valg og udvikle strategier med større gennemslagskraft. 
   
 • Forandringsledelse: 
  Når der foregår organisatoriske ændringer, kan EngageXact hjælpe med at engagere og involvere interessenter for at forstå deres holdninger, bekymringer og forslag til forbedringer. 
   
 • Opfølgning og evaluering: 
  Efter events, webinarer, kurser eller workshops kan EngageXact hjælpe med at indsamle evalueringer og vurderinger for at forstå deltagernes oplevelse og udbytte. På den måde kan man identificere områder med forbedringspotentiale. 
vignetter_samlet_questions

Få en personlig demo og gennemgang af EngageXact

Har du en problemstilling, hvor du er nysgerrig på, om EngageXact måske kan styrke din analyse og forståelse af problemet og mulighederne? Vi sparrer gerne med dig om din problemstilling.


 • Crowdsourcing:  
  Ved at engagere en bred gruppe af mennesker kan du spotte væsentlige trends, som organisationen skal forholde sig til på den eller anden måde (fx Must-Win-Battles). 
   
 • Diversitet og inklusion blandt medarbejdere: EngageXact kan understøtte undersøgelser og initiativer, der sigter mod at forstå og fremme diversitet og inklusion blandt medarbejderne. 

 

Dette er blot et udpluk af de mange måder EngageXact anvendes på. Værktøjet tilbyder en bred vifte af muligheder for at indsamle data, fremme dialog og træffe informerede beslutninger i en række forskellige situationer.