Krisen rammer trængte familier hårdt

”Børn fra økonomisk trængte familier lider større afsavn i dag end for et år siden.” 

Læs mere