Engagerede medarbejdere på tværs af landegrænser

Nordic Houseware Group engagerer deres medarbejdere på tværs af landegrænser.

Nordic Houseware Group er et selskab i rivende udvikling, der lige nu effektuerer en ny strategi. 

Dette skifte kræver meget af medarbejderne og betyder store ændringer for flere af dem.

I strategien har vi et stort fokus på strømlining og kommercialisering – men vi kan kun lykkes, hvis vi også har fokus på menneskerne i organisationen”, fortæller Sales Director Nicolai Blicher Frederiksen, der sammen med virksomhedens CFO står i spidsen for Nordic Houseware Groups arbejde med engagement og arbejdsmiljø.

Til at nå i mål med dette fokus har Nordic Houseware Group valgt at benytte sig af PeopleXact til at måle engagementet blandt sine medarbejdere.

Involvering af alle
medarbejdere er en topprioritet

I Nordic Houseware Groups søgning efter en samarbejdspartner, er der blevet lagt vægt på en enkel og teoretisk velfunderet løsning, der ikke kræver omfattende administrative ressourcer.

Med en sådan løsning bliver der tid og overskud til at fokusere på det vigtigste: ”
For os er arbejdet med involvering og opfølgning det vigtigste”.

psykologisk_tryghed_01
Muliggør eksekvering og handling

Udover involvering er opfølgning og eksekvering også i højsædet hos Nordic Houseware Group.

Den type information, som PeopleXact kan bidrage med, muliggør aktiv handling og opfølgning på baggrund af de tydelige og anvendelige resultater. Netop denne mulighed for eksekvering har virksomheden påskønnet, idet de har kunnet følge op på resultaterne og tage dem videre på en agil og dynamisk måde.

Dette har også haft den fordel, at medarbejderne har oplevet nytten og vigtigheden af processen: ”Vi har været rigtig gode til at bruge resultaterne. Vi er aldrig før kommet så godt i dybden med undersøgelsen og har fået skabt en reel involvering af alle medarbejdere”.

Derfor faldt valget på PeopleXact, der netop indeholder en målrettet og brugervenlig rapportering, der udpeger de vigtigste fokusområder og giver konkrete handlingsforslag til den enkelte leder. Derudover findes der et informativt vidensunivers, der bl.a. klæder organisationen på til det opfølgende arbejde med prioriteringer og forbedringsaktiviteter efter målingen. 

”Vi har fulgt anbefalingerne fra Rambøll. Vi har afdelinger på tværs af landegrænser, hvilket har betydet at nogle har været fysisk samlet, mens andre har været samlet virtuelt. Alle medarbejderne har været involveret i deres teams arbejde med at finde forbedringspunkter, som de skal arbejde med over en 6 måneders periode - herefter følger vi op"

Nicolai Blicher Frederiksen

Sales Director, Nordic Houseware Group


Tillid er nøglen

I Danmark er der overordnet set en tillid til selve processen og det, at ens svar behandles fortroligt uden at virksomheden kan se enkeltbesvarelser.

Tilliden til undersøgelsen er dog ikke helt så stor i de øvrige lande. Eksempelvis opleves i mere østligt beliggende lande en større skepsis angående, hvorvidt individer i realiteten forbliver anonyme samt, hvem der kan tilgå de oplyste informationer.

Her har Nordic Houseware Group haft stor gavn af at kunne lægge vægt på Rambøll-koncernens fundament, globale navn og velrespekterede renommé til at skabe større tillid blandt medarbejderne.

vignetter_samlet_shared_goals

Intuitivt og nemt at bruge

Nordic Houseware Group oplever, at PeopleXact er utroligt brugervenligt og let at anvende med en god rapportering og stor støtte fra Rambøll. Det har været en stor fordel for virksomheden, at de blot har skullet levere de relevante informationer (såsom navne, e-mailadresser, sprog mv.), hvorefter Rambøll har sat det hele op, så virksomheden derefter selv har kunnet igangsætte undersøgelsen.

Muligheden for at kunne tilpasse det ønskede sprog til de givne respondenter lægger Nordic Houseware Group ligeledes vægt på, da de oplever, at de får bedre og mere fyldestgørende svar, når medarbejderne kan svare på deres lokale sprog.

Om brugen af PeopleXact udtaler Nordic Houseware således, at: ”Det var super nemt! Rapporterne er fyldestgørende og rigtigt brugbare med gode grafer. Let forståeligt og nemmere at arbejde med.