Onboarding- og offboardingundersøgelser – hvordan fastholder du dine medarbejdere?

Her udforsker vi vigtigheden af onboarding- og exitundersøgelser som en strategisk tilgang til fastholdelse af medarbejdere.

Arbejdsmarkedet har gennemgået betydelige forandringer i de seneste år.

I denne tid, hvor beskæftigelsen er på sit højeste og konkurrencen om de talentfulde medarbejdere er stor, har organisationernes evne til at fastholde deres medarbejdere stor betydning.

Mangel på arbejdskraft er ikke kun begrænset til specifikke fagområder som IT, lønspecialister eller sygeplejersker. Tværtimod spænder problemet over en bred vifte af jobkategorier og industrier.

Fastholdelse af medarbejdere kan ikke kun reducere omkostningerne ved hyppige ansættelsesprocesser, men det kan også styrke organisationskulturen og fremme kontinuitet og ekspertiseudvikling blandt medarbejderne.

For at opnå dette, er det afgørende at forstå de centrale faktorer, der påvirker en medarbejders beslutning om at forblive i eller forlade en organisation.

I denne artikel udforsker vi vigtigheden af onboarding- og exitundersøgelser som en strategisk tilgang til fastholdelse af medarbejdere.

Flyt fokusset fra rekruttering til fastholdelse

I erhvervslivet er der traditionelt set blevet lagt stor vægt på rekruttering, som en måde til at sikre sin arbejdsstyrke. Virksomheder og organisationer har brugt betydelige ressourcer på at tiltrække kandidater, udvælge de bedste talenter og bringe dem ombord i virksomheden.

Mens rekruttering uden tvivl er afgørende for at opbygge en konkurrencedygtig organisation, bør der i dag være et skifte i fokus fra rekruttering til fastholdelse af de eksisterende, værdifulde medarbejdere.

 

Brug SurveyXact til at lave onboarding- og offboardingundersøgelser.

Læs mere om SurveyXact her

“Man kan med andre ord sige, at det er spild af tid og energi at skrue op for vandhanen for at få mere vand i badekarret, før man har sikret sig, at proppen i bunden er sat i.”

Flemming Lorenz

HR-ekspert, Xact by Rambøll


Hent dine spørgerammer til onboarding- og exitundersøgelser

Vil du gøre det nemmere at lave din onboarding/offboarding undersøgelse? 

 

Hent dem her 

 

 

onboarding_exit_cover

Rambølls undersøgelse blandt HR-ansatte, 2022

Undersøgelsen viste, at de HR-ansattes største udfordringer er at rekruttere ansatte med erfaring og at miste ansatte til konkurrerende organisationer samt at fastholde nøglemedarbejdere.

onboarding_exit_graphics_001

Personaleomsætning – hvor dyrt kan det være?

Fastholdelse er som nævnt vigtigere end nogensinde. For udskiftning af personale er en bekostelig affære – og typisk også dyrere, end mange er opmærksomme på. Måske tænker du: ”Hvor dyrt kan det være… Vi bruger jo bare et par tusinde på et nyt stillingsopslag og anvender en rekrutteringskonsulent i et par timer”?

Men når man ser nærmere på omkostningerne forbundet med at erstatte en medarbejder pga. f.eks. opsigelse, er de omfattende.

Det handler om manglende kontinuitet, øget pres hos kolleger, højere sygefravær, om mistede forretningsmuligheder, kundeflugt, tab af viden, kollegers lavere effektivitet fordi de skal oplære nye kolleger, lavere effektivitet før den nye medarbejder er helt oppe i gear med meget mere.

Derudover er det dyrt at ansætte træne og integrere nye medarbejdere.

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

Har du brug for mere viden om onboarding- og offboardingundersøgelser? Så er der hjælp at hente. 

Forskellige former for personale-omsætning

Det er ikke al afgang, som kan eller skal undgås. Der kan ske fejlrekrutteringer, hvor medarbejdere mistrives eller kompetencemæssigt ikke passer ind mm.

Det som en fastholdelsesindsats skal fokusere på, er den afgang, som medarbejderne initierer, men som organisationen ikke ønsker. Det kan være ift. medarbejdere, som bidrager til løsning af kerneopgaver, fungerer godt kollegialt – og måske endda udgør en faggruppe, som der er knaphed på og derfor højere kamp om.

onboarding_exit_graphics_002

Hvad koster personaleomsætning?

Regnestykket for at nå frem til, hvad personaleomsætning koster, lyder:
Antal medarbejdere X personaleomsætning X gennemsnitsløn X ”faktor” (andel af en årsløn, som det koster at udskifte den enkelte medarbejder – se tabellen nedenfor)

 

Turnover Costs Summary

 

Job type/category

Turnover Cost Ranges
Percentage of Annual Wage/Salary

Entry level – Hourly, nonskilled (e.g., fast food worker) 30-50
Service/production workers – hourly (e.g., courier) 40-70
Skilled hourly (e.g., machinist) 75-100
Clerical/administrative (e.g., scheduler) 50-80
Professional (e.g., sales representative, nurse, accountant) 75-125
Technical (e.g., computer technician) 100-150
Engineers (e.g., chemical engineer) 200-300
Specialists (e.g., computer software designer) 200-400
Supervisors/team Leaders (e.g., section supervisor) 100-150
Middle Managers (e.g., department manager) 125-200

 

*Percentages are rounded to reflect the general range of costs from studies. Costs are loaded to include all the costs of replacing an employee and bringing him/her to the level of productivity and efficiency of the former employee.

 

Tabellen ovenfor er angivet på side 69 i Jack Phillips’ bog “Managing Employee Retention” (2003) og viser – på baggrund af omfattende data indsamlet på globalt plan – hvor mange procent af årslønnen det typisk koster at udskifte en medarbejder i de forskellige kategorier.

Hvis vi i en organisation med 1000 medarbejdere kan få blot hver 10. medarbejder til at blive i stedet for at søge job et andet sted, vil der være tale om en besparelse på et betydeligt millionbeløb.

Udgiften til en indsats skal naturligvis ses i lyset af besparelsespotentialet, men hvis det lykkes at fastholde bare én medarbejder årligt, som ellers ville være stoppet, vil det rigeligt omfang dække omkostningen til gennemførelse af systematiske, kvantitative onboarding- og exitundersøgelser.

”25% af alle nyansatte har forladt deres stilling igen, inden det første år er gået. […] Forskning peger på, at god onboarding øger medarbejderengagement, forkorter tiden inden fuld performance, reducerer stress og øger tilfredshed og fastholdelsesgrad”

Harpelund og Højbjerg

”Onboarding” (2016), s. 7-8.


Onboarding- og exitundersøgelser som led i fastholdelse

Fastholdelse af medarbejderne reducerer omkostninger til personaleomsætning og bidrager til økonomisk stabilitet. Derudover er fastholdelse afgørende for at opbygge et stærkt og engageret team.

Når medarbejdere føler sig værdsat og har mulighed for at udvikle sig og avancere inden for organisationen, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste. Medarbejdertilfredshed og engagement har en direkte indvirkning på produktivitet og kvalitet.

Onboarding- og exitundersøgelser spiller en central rolle i at flytte fokus fra rekruttering til fastholdelse. Onboarding-undersøgelser giver indblik i, hvordan medarbejdere oplever deres første indtryk af virksomheden, hvilket kan hjælpe med at identificere områder, hvor forbedringer er nødvendige for at øge fastholdelsen. Exit-undersøgelser tilbyder indsigt i årsagerne til medarbejderafgange, hvilket giver mulighed for proaktivt at tackle problemer og forbedre arbejdsmiljøet.

Det er vigtigt at forstå, at fastholdelse og rekruttering ikke er modstridende, men komplementære. En stærk fastholdelsesstrategi kan øge tiltrækningskraften for potentielle kandidater og reducere behovet for hyppig rekruttering. Virksomheder, der fokuserer på fastholdelse, investerer i deres medarbejderes trivsel og udvikling, hvilket i sidste ende fører til en mere bæredygtig og succesfuld organisation.

Fordele og ulemper ved onboardingundersøgelser

Onboardingundersøgelser


Fordele:

 • Personlig
 • Detaljerede beskrivelser
 • Tilpasning til den enkeltes situation

Ulemper

 • Ikke anonymt
 • Påvirket af relationer til leder/HR
 • Vanskeligt at systematisere helt
vignetter_samlet_Onboarding_and_exit_001

Fordele og ulemper ved offboardingundersøgelser

Offboardingundersøgelser

Fordele:

 • Anonymt
 • Kan systematiseres
 • Mulighed for automatisering

Ulemper

 • Kan opleves upersonligt
 • Får vi svar fra alle?
vignetter_samlet_Onboarding_and_exit_002

Spørgsmål til din onboarding- og offboardingundersøgelse

I Xact by Rambøll har vi udviklet spørgerammer til onboarding- og exitundersøgelser. Spørgerammerne er blevet udviklet på baggrund af en række samarbejder med private og offentlige organisationer, som er lykkedes med at fastholde sine medarbejdere.

Spørgerammerne giver viden om, hvor hvordan medarbejderne oplever modtagelsen i organisationen, men også både årsager til, at den enkelte medarbejder stopper i organisationen, hvad der skal ske fremadrettet, mens der ligeledes spørges konkret ind til det job, som den enkelte medarbejder forlader.

Der er også et spørgsmålsoverlap til Rambølls generiske spørgeramme for medarbejderundersøgelser. Dette er nyttigt ift. netop at belyse forskelle i besvarelser fra medarbejdere, der er nyansatte, har været ansat i længere tid og medarbejdere, der netop er stoppet.

Gode råd inden I går i gang med onboarding- og offboardingundersøgelser

 • Sørg for at få undersøgelserne forankret i organisationen – uddyb hvorfor, hvordan og hvor længe

 • Er alle med på at gøre det? Vær opmærksom på, at ikke alle ledere nødvendigvis vil synes om især offboarding-undersøgelser

 • Har vi ressourcerne? Skal vi gøre det manuelt eller automatisere? Der er fordele og ulemper

 • Udarbejd gode og dækkende spørgerammer – evt. med udgangspunkt i Rambølls standarder

 • Vær opmærksom på svarprocenter – især på exit-undersøgelsen er det vigtigt med hurtig invitation til undersøgelsen

 • Overvej fortrolighed/anonymitet og hvordan, der rapporteres

 • Følg op og brug resultaterne – på alle organisatoriske niveauer

Flemming Lorenz

Department Manager

M +45 51 61 81 26

FEL@ramboll.com

 

 

portrait_circle_FEL