Onboarding & offboarding: Hvorfor siger medarbejdere op?

Brug onboarding- og offboardingundersøgelser som en strategisk tilgang til fastholdelse af medarbejdere.

Den gode start på et ansættelsesforhold er afgørende for at opbygge en stærk kultur, hvor medarbejdere og ledere praktiserer virksomhedens værdier i deres daglige aktiviteter.

Det er i mange tilfælde virksomhedskulturen, der afgør hvorvidt medarbejdere trives. Og her er en god onboarding både det første og et af de vigtigste skridt mod god virksomhedskultur og lavere personaleomsætning.

Det er derfor klogt at gennemføre en systematisk vurdering af, hvordan onboardingfasen forløber og hvordan nye medarbejdere opfatter deres rolle i organisationen.

Nyansatte medarbejdere bringer mange forventninger med sig ind i deres nye job. De forventninger er ofte dybt forankret i deres beslutning om at sige ja til jobbet.

Spørgsmålet er, om I som virksomhed formår at imødekomme forventningerne?

Er forventningerne overhovedet realistiske eller har du over- eller undersolgt stillingen under rekrutteringsprocessen?

Systematiseret indsigt i onboarding

Personaleomsætning er ofte dyrt og kan variere fra 50% til hele 200% af den årlige løn, afhængigt af kompleksiteten af det udførte arbejde (Phillips, "Managing Employee Retention," 2003).

Undlad derfor at miste dine mest værdifulde medarbejdere fra virksomheden. Brug resultaterne fra dine onboarding- og offboardingundersøgelser til at styrke din egen organisation og sikre, at medarbejdere, der vælger at sige op, forbliver positive ambassadører udenfor virksomheden.

Et systematisk indblik i onboardingprocessen giver dig mulighed for at identificere udfordringer tidligt og foretage justeringer, før det er for sent.

Således sikrer du, at nye medarbejdere trive og udvikler sig til stærke ambassadører for virksomheden. Og herudover vælger at udvikle sig yderligere indenfor organisationen.

Nye medarbejderes friske perspektiv giver dem ofte mulighed for at opdage aspekter af virksomheden, som dem af jer med flere års erfaring måske tager for givet og ikke lægger mærke til.

Sørg for, at onboarding foregår på et kvalificeret fagligt niveau, og at I udnytter alt det potentiale, der følger med det.

vignetter_samlet_Onboarding_and_exit_002

Forsøm ikke offboarding

På samme måde som erfaringerne fra nyansatte giver værdifuld indsigt in den videre udvikling af virksomheden, har gruppen af medarbejdere, der forlader din organisation, også meget at dele.

En offboarding undersøgelse dykker ned i de motivationsfaktorer, der ligger bag, når en medarbejder beslutter at forlade virksomheden.

Er det på grund af bedre muligheder hos konkurrenter eller dårlige forhold hos jer?

Svaret er ofte kompliceret og består af mange forskellige faktorer — personlige såvel som professionelle.

Det heri, du finder offboarding undersøgelsens værdi.

Fordi jo bedre I forstår årsagerne bag opsigelserne, jo bedre indsigt har I i den overordnede fælleskultur på arbejdspladsen og jo flere værktøjer har I til at forbedre ting, imødekomme relevante ønsker og komme konflikter i forkøbet.

NO_articles_courses_005

Både digitale og fysiske onboardingsamtaler har deres plads

Hertil er vores offboarding undersøgelser anonymiserede. Det er ofte en stor udfordring at give ærlig, direkte feedback under en-til-en offboardingsamtaler med ens leder eller HR-afdeling.

Med en anonymiseret offboarding undersøgelse er det lettere for alle involverede at tale rent ud af posen.

Desuden samles svarene over en specificeret tidsramme og i relation til, hvordan medarbejdere er tilknyttet organisationen.

Det letter identifikationen af fælles tendenser og muliggør brugen af informationen til at implementere forbedringer på det relevante niveau. Hertil er det muligt at udpege faktorer, der adskiller de oplevelser, der påvirker medarbejdere der siger op modsat dem, der vælger at blive.

Den slags nuancer går ofte tabt, når de opsummeres efter interviews.

Det betyder ikke, at den personlige exit-samtale ikke har noget formål, da det ofte er en god måde at afslutte ansættelsesforholdet på respektfuld vis.

Men den anonyme, digitale offboarding undersøgelse giver indsigt og afslører mønstre over tid og på tværs af organisationen, som du ikke får på andre måder. da det er muligt at identificere, hvad der adskiller de oplevelser, medarbejdere, der forlader, har, i forhold til medarbejdere, der bliver.

vignetter_samlet_Onboarding_and_exit_001

Flemming Lorenz

HR-expert

Consultant

Xact By Rambøll

M +45 51 61 81 26

fel@ramboll.com

Linkedin

 

portrait_circle_FEL