360-graders feedback: Lille spejl på væggen der…

Markedet er i konstant udvikling med ny teknologi, nye konkurrenter, ændrede kompetencekrav og skiftende medarbejderforventninger. For at følge med er der løbende behov for et stærkt fokus på lederudvikling.

Hvis du mener, at dine ledere er færdigtrænede, så er du færdig — uanset hvilken branche din virksomhed operer i.

Nutidens ledere forventer, at organisationen tager aktiv del i udviklingen af deres lederrolle.

"Hvordan kan jeg blive den bedste version af mig selv," smager måske lidt af en kliché, men de af os, der arbejder tæt sammen med ledere, ser, at den holdning er udbredt hos nutidens nye ledere.

For at opfylde de forventninger og udnytte det store potentiale ved en proaktiv lederudviklingstilgang er det nødvendigt med effektive og kvalificerede udviklingsprocesser.

articles_360_feedback_001

Organisationen skal skabe et miljø, hvor udvikling af ledere og medarbejdere naturligt integreres i kerneopgaverne. For ledelsesudvikling sker ikke længere primært under halvårlige intensive sessioner på konferencehoteller — de sker hele tiden.

 

Struktureret 360-graders evaluering

Udvikling af ledere er derfor ikke kun deres eget ansvar.

For at feedbackprocessen skal give de ønskede virkninger, er det vigtigt, den struktureres indenfor en konstruktiv ramme. Resultater bør vendes med hver enkelt leder og oversættes til handlingsorienterede mål med tilsvarende støtte og facilitering.

En struktureret 360-graders evaluering hjælper lederen med at modtage feedback fra forskellige sider uden at lade individuelle meninger dominere billedet (som ofte kan ske i en organisation).

vignetter_samlet_PULS_001

Alles stemmer hørt

Det er ikke usædvanligt, at ledere bliver overraskede over feedback, når alles stemmer tildeles lige vægt i vurderingen.

Metoden sikrer, at alle evidensbaserede aspekter af effektiv ledelse dækkes i opsummeringen, i modsætning til kun det, som dem omkring lederen har fokuseret på i en given tidsramme.

At forbedre din forståelse af, hvordan du fremstår for andre, er et af hovedmålene i en 360-graders feedbackproces. Den indsigt giver dig mulighed for at træffe bevidste valg om, hvordan du ønsker at handle i fremtiden, baseret på de resultater, du sigter mod at opnå.

Arnt O. Storeng

Managing Consultant

Xact By Rambøll
 

M +47 945 26 452

ARNT@ramboll.com 

 

 

 

portrait_circle_ARNT