Ny håndtering af brugeradgange

I forbindelse med GDPR lancerede SurveyXact
d. 18. maj 2018 en ny måde at håndtere brugerstyring. 

På baggrund af den positive feedback lancerer vi nu version 1.1, som skal forbedre adgangstyringen til oprettelse af henholdsvis organisations-, målings- og rapportadgange. 

Den nye adgangstyring giver dig mulighed for endnu mere effektivt at kunne håndtere alle adgange indenfor din organisation, afhængig af hvilken rolle du har i SurveyXact.

Organisations-adgange: 

Når du, som organisationsmanager, opretter en organisationsadgang,
kan du nu udføre følgende opgaver i én arbejdsgang:


  1. Oprette adgange til flere organisationer, som er på samme organisatoriske niveau, på en gang.

  2. Give flere brugere organisationsadgang på én gang

  • Tildele den samme organisationsadgang til mange brugere på en gang, ved at indsætte flere brugernavne af gangen.

  • Når du skriver et navn, et brugernavn eller en e-mail adresse, vil systemet foreslå de eksisterende brugere fra din SurveyXact organisation.
organisationsadgange

Målingsadgange:

Når du som målingsadministrator eller organisationsmanager opretter en målingsadgang, kan du nu:

  1. Give bruger(e) adgang til flere målinger på én gang. 

  2. Vælge blandt en række nye typer af målingsadgange, som giver dig mulighed for at indsnævre én eller flere brugeres rettigheder i en måling:

Ønsker du at skifte målingsadministrator, kan du ligeledes gøre dette på tværs af flere målinger på én og samme tid.

maalingsadgange

Rapportadgange:

Når du opretter en rapportadgang, kan du nu:

  1. Give bruger(e) adgang til flere rapporter på én gang. 

  2. Gøre en publiceret rapport offentligt tilgængelig.
rapportadgange1

Har du brug for sparring?

Læs mere under support eller ring på +45 70 26 78 22

Kasper Dahl

Product Manager, SurveyXact

Xact By Rambøll

M +45 51 61 74 54

KASD@ramboll.com

Linkedin

 

 

portrait_circle_KASD