Nye analysefunktioner i SurveyXact

Vi arbejder hårdt på at udvikle SurveyXacts
analysemodul til fremtidens vidensdeling.

Første skridt har været en ny måde at generere grafer i SurveyXact, hvilket har givet mulighed for at implementere nogle af de mest efterspurgte features – allerede nu.  

I en tid hvor vi får mere og mere data til rådighed, skulle man tro, at det var blevet lettere at træffe de korrekte beslutninger i de fleste situationer.

Det er desværre ikke altid tilfældet, for med det store datagrundlag, som vi nu har til rådighed, er der desværre en risiko for det som kaldes Information Overload“. Altså at de vigtige nuancer i den indsamlede viden drukner i data, som er irrelevant i den pågældende situation.

Fremtiden for vidensdeling

Hos Xact by Rambøll tror vi på, at fremtiden for vidensdeling handler om at dele den rigtige viden med de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Det paradigme har dannet grundlag for en stor del af vores systemudvikling i 2017, der blandt andet har omfattet en komplet rekonstruktion af den bagvedliggende funktionalitet, som genererer grafer i SurveyXact. 

Denne udvikling kommer til at danne fundamentet for fremtidens vidensdeling i SurveyXact – en fremtid baseret på levende dashboards, hvor du får netop den viden, som du skal bruge i øjeblikket.

Vi glæder os meget til på længere sigt at kunne tilbyde disse dashboards som standardfunktioner i SurveyXact. 

Heldigvis har det bagvedliggende udviklingsarbejde i 2017 åbnet op for en række nye opdateringer, som allerede nu er live i SurveyXact. Derfor er det med stor fornøjelse, at vi allerede nu kan præsentere følgende nye features i SurveyXacts analysemodul:

1. Opdeling af
resultater på åbne variable

Benyttes til at opdele resultater på baggrund af svar i en åben variabel. Eksempel: Opdel overordnet tilfredshed på et tekstfelt i baggrundsskemaet, som indeholder afdelingerne ”Jylland“, ”Fyn“ og ”Sjælland“:

opdel-paa-aabne-variable

2. Vis gennemsnit i grafer af typen ”Søjlestak“

Benyttes til at vise både gennemsnit og svarfordeling i en og samme graf. Eksempel:

gennemsnit-i-soejlestak

3. Ny menustruktur til redigering af grafer

Indeholder blandt andet mulighed for at skjule tomme kolonner i observationsanalyser, udvidet farvevalg i gennemsnitsgrafer og at skjule samlet antal respondenter.

Har du brug for sparring?

Læs mere under support eller ring på +45 70 26 78 22

Kasper Dahl

Product Manager, SurveyXact

Xact By Rambøll

M +45 51 61 74 54

KASD@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_KASD