Krisen rammer trængte familier hårdt

Ny undersøgelse viser, at krisen rammer trængte familier hårdt — og børnene betaler prisen

”Børn fra økonomisk trængte familier lider større afsavn i dag end for et år siden.” 

Det var, hvad Egmont Fonden meldte ud op til jul 2022.

Det var i kølvandet på en stor undersøgelse, de og Dansk Folkehjælp havde foretaget i samarbejde med os, der så nærmere på børns madvaner og fritidsaktiviteter under den økonomiske krise.

Selvom resultatet ikke ligefrem var opløftende læsning — over halvdelen af næsten 5.000 trængte børnefamilier, der deltog i undersøgelsen, sagde, at den økonomiske situation havde betydet, deres børn fik mindre mad i forhold til året før — var det vigtig viden, som både Egmont Fonden og Dansk Folkehjælp kunne tage videre i deres kamp mod fattigdom og dele med deres mange samarbejdspartnere.

 

Det er med samme afsæt, at vi har foretaget endnu en analyse, der dykker ned i trængte familiers vilkår.

Den her gang har vi rettet lyset mod en anden vigtig del af livet som barn i Danmark: Sommerferien.

Langt størstedelen af familier (83%) melder bl.a., at de ikke har været på ferie af mindst en uges varighed sidste år. Og kun lige over en fjerdedel af børnene (28%) svarer, at de havde en god sommerferie sidste år.

Udfordringen er, hvilke områder er vigtigst at tage hånd om først, hvilke initiativer skal prioriteres og hvordan gøres det bedst?

egmond_grafik_001a
Sommerferien handler om mere end fritid og afslapning

Sommerferien er ikke kun en tid, hvor børn og familier har tid til at holde fri og være sammen. 

Som barn ryger også chancen for nye oplevelser og, ikke mindst, muligheden for at dele de oplevelser med ens venner og skolekammerater, når sommerferien er ovre og dagligdagen vender tilbage. 

”Det er bekymrende, at så mange børn må tilbringe sommeren derhjemme uden at komme på ferie eller noget så simpelt som en dagstur med familien. Når børn i fattigdom ikke får nogle helt basale ferieoplevelser med deres familie og venner, kommer de til at stå uden for de fællesskaber, som andre børn er en del af, og som er afgørende for en barndom i trivsel.”

Heidi Sørensen

Konstitueret direktør, Egmont Fondens Støtte og bevillingsadministration


Kort sagt: Sommerferien er vigtig i sig selv, men den har også betydning for børns mulighed for at danne mindeværdige oplevelser og indgå i fællesskaber med deres venner. 

Sommerferien er for mange børn lig med tid til rejser og sjove oplevelser. Men der var for lidt viden om, hvordan børnene selv så på deres sommerferie. 

Et formål med undersøgelsen var at få indblik i, hvad børn i økonomisk trængte familier: 

 

  • laver i sommerferien 
  • hvad der er vigtigt for børnene 
  • hvad børnene synes om deres sommerferie sidste år 
  • hvilke ønsker børnene faktisk har til sommerferien 

Resultaterne giver stof til eftertanke

Spørgeskemaet blev udarbejdet af Xact by Rambølls eksperter i tæt samarbejde med Egmont Fonden og Dansk Folkehjælp. Herefter blev det udsendt elektronisk til alle familier, der har søgt om støtte fra Dansk Folkehjælp indenfor de seneste tre år. 

Over 8.000 børn og forældre har udfyldt spørgeskemaet. Mere nøjagtigt 7.689 forældre og 1.027 børn. 

Resultatet er tidens mest dybdegående undersøgelse af trængte børnefamiliers sommerferieplaner og børns tanker heromkring. Undersøgelsens mange besvarelser danner et vigtigt grundlag for det videre arbejde. 

Fx til spørgsmålet om hvilke aktiviteter familien må undvære i sommerferien i år på grund af økonomi, er der kun 14%, der siger, de ikke må undvære noget. Samtidig angiver hele 39%, at de udelukkede skal være hjemme i sommerferien (og ikke på udflugter fra hjemmet eller lave andre planlagte aktiviteter). 

egmond_grafik_002a

Børnene vil gerne opleve noget i sommerferien 

Det står i skarp kontrast til det, over halvdelen af de 1.027 børn siger, når de svarer, at det er vigtigt for dem at opleve noget spændende i sommerferien i år: 

  • 38% siger, det er vigtigt at være sammen med familien 

  • 33% siger, de vil gerne opleve noget, de kan fortælle om i skolen 

  • 30% ønsker at lave noget andet, end det de plejer at lave til hverdag 

Til trods for det taler knap 1/3 af børnene sjældent eller aldrig om deres sommerferieønsker med forældrene, hvis de er klar over, at der ikke er råd til det. 

Her skal det dog ikke misforstås som, at børnene stiller store krav. Heidi Sørensen uddyber det meget godt, når hun siger: 

”Børnenes ønsker er ikke ekstravagante. Selvom mange selvfølgelig gerne vil en tur til udlandet, efterlyser de hovedsageligt relativt beskedne sommerferieoplevelser som at opleve noget sammen med familien, komme en tur i sommerhus, eller lave noget spændende, de kan fortælle om i skolen efter ferien. Oplevelser, der giver dem et afbræk fra hverdagen og understøtter fællesskabet i familien og blandt vennerne.” 

Der er dog et par lyspunkter

Over halvdelen af børnene (57%) glæder sig til deres sommerferie. 

37% siger både ja og nej, mens 5% decideret siger, de ikke glæder sig til sommerferien. 

Af de børn der delvist eller ikke glæder sig til sommerferien, er det halvdelen (52%), der svarer, at det er, fordi de ikke skal på ferie i år og/eller kommer til at kede sig (49%). 

Børnene blev herudover spurgt, om de var enige eller uenige i en række udsagn. Her er et kort uddrag af svarene: 

  • 42% er enige i, at en god sommerferie ikke behøver koste mange penge (50% er delvist enige) 
  • 53% er enige i, at de og deres familie får nogle gode oplevelser lige meget, hvor de er henne i sommerferien 
  •  

Det er dog vigtigt at tilføje, at de fleste spørgsmål i kategorien omhandler følelser eller fremtiden (fx glæder du dig til sommerferien). 

Som udgangspunkt er det betryggende at se, over halvdelen af børnene trods alt glæder sig til sommerferien. 

Men det er ikke ensbetydende med, at udfordringen er halvt løst allerede. En dårlig sommerferie gøres bl.a. kun værre, hvis det var en, man oprindeligt havde set frem til. 

 

”At give alle børn mulighed for at få en god sommerferie er en samfundsudfordring, som kun kan løses med flere forskellige indsatser. Derfor håber vi, at den nye viden, vi har fået med sommerferieundersøgelsen kan inspirere flere aktører til at tage ansvar for de børn, som står uden for fællesskaberne pga. økonomi. Så vi sammen kan hjælpe disse børn og deres familier.”

Tine Pind Jørum

Presse og kommunikationsansvarlig, Egmont Fondens Støtte og bevillingsadministration


Egmont Fonden har i over et århundrede haft som mål at bekæmpe fattigdom, bl.a. fordi det i høj grad påvirker børns trivsel og skolegang negativt. Her er det vigtigt at undersøge, hvordan virkeligheden ser ud og hvor man skal sætte ind først. 

Derfor er et af Egmont Fondens fundamentale mål også at dele den viden, som vigtige undersøgelser som den her skaber, med deres store netværk af samarbejdspartnere.