Jyske Bank laver årligt CO2-regnskab

Jyske Bank gør udledning fra medarbejderpendling til fast del af CO2- regnskabet i årlig bæredygtighedsrapport

Hvor meget CO2 udleder du egentlig på vej til arbejde?

Det er de færreste af os, som ikke går eller cykler på arbejde, der kan svare på det med nogen form for sikkerhed.

Men arbejder du i Jyske Bank, og er du en af de ca. 4.000 medarbejdere, der deltog i deres klimaundersøgelse om medarbejderpendling og CO2-udledning, så har du faktisk et meget konkret svar.

Undersøgelsen er del af en større bæredygtighedsrapport, som Jyske Bank offentliggør hvert år. Her opgøres deres CO2 regnskab i så detaljeret form som muligt — og en del her er CO2 udledning fra medarbejderpendling.

Fordi det er jo et godt spørgsmål.

Hvor meget udleder medarbejdere på vej til arbejde, hvordan pendler medarbejdere egentlig og hvordan kan man som virksomhed evt. opfordre til mulige forbedringer?

Formålet med undersøgelsen var todelt

Hovedformålet var selvfølgelig dokumentation til Jyske Banks CO2 regnskab, der er vigtigt i forbindelse med deres årlige bæredygtighedsrapport.

Her kunne man måske have nøjedes med at gå til Danmarks Statistik og finde information over, hvor meget danskere pendler i gennemsnit og udregne et tal herfra.

Men udfordringen var, at det var for upræcist.

”2022 er første gang, en opgørelse over medarbejderpendling er med i vores CO2 regnskab og rapport over bæredygtighed.
Vi kunne selvfølgelig have trukket gennemsnitsdata fra Danmarks Statistik. Men udfordringen er, at det risikerer at være meget upræcist. Derfor valgte vi at gå direkte til kilden og spørge vores kolleger.”

Janna Ebdrup

Group Sustainability Lead, Jyske Bank


Der var nemlig også en anden årsag til, de valgte at inddrage medarbejderne direkte:

At skabe opmærksomhed omkring emnet.

Målet med bankens bæredygtighedsrapport er at opgøre væsentlige dele af koncernens CO2-regnskab. Her inkluderes CO2-udledning fra el, varme, tjenesterejser og kørsel i bankens biler til udledning hos leverandører og kunder.

Og her spiller medarbejderpendling naturligvis også en rolle.

Medarbejderne er et væsentligt aktiv for pengeinstituttet, og som Janna Ebdrup formulerer det, ”Vi beder jo folk møde ind på kontorerne. Det vejer også på klimavægtskålen.”

Derfor, selvom første prioritet var at indsamle den nødvendige viden til CO2-regnskabet, var det samtidig vigtigt at give noget videre til medarbejderne, de selv kunne tage med sig.

Koncernen blander sig selvfølgelig ikke i medarbejdernes valg af transport. Men hvis undersøgelsen kunne hjælpe medarbejderne ved at give dem mere viden om, hvor meget de udleder ved transport og derved træffe mere bevidste transportvalg fremover, var det en stor succes.

Hele 83% deltog i den frivillige undersøgelse

Undersøgelsen tog under to minutter.

Selve spørgeskemaets omfang var med vilje begrænset til kun de vigtigste emner, der samtidig var så relevante for den enkelte medarbejder som muligt.

Det gjorde det nemt for medarbejdere at finde tid til at udfylde spørgeskemaet.

Herudover blev udsendelsen af spørgeskemaet timet med en nyhed om undersøgelsen i Jyske Banks interne TV-udsendelse (ja, Jyske Bank har en TV-station), der forklarede undersøgelsens formål, hvad den ville blive brugt til og at besvarelsen var anonym.

På den måde sikrede man, at kollegerne vidste, hvad undersøgelsen skulle bruges til, inden den landede i indbakken.

vignetter_samlet_data_report

Jyske Bank skulle bruge 1.000 svar

Allerede samme dag rundede de 1.500 svar, og den endelige svarprocent endte på hele 83%.

I spørgeskemaet var der tilføjet relevant viden, såsom hvor meget danskere udleder i gennemsnit eller hvor meget den enkelte transportform udleder.

Undersøgelsen tog også så vidt muligt højde for, hvor ofte om ugen man møder ind på kontoret, hvorvidt ens transportform varierer, m.m.

Efter undersøgelsen var afsluttet og dataene bearbejdet, delte man også interessante fund og fakta med hele organisationen via TV-stationen, så alle kunne se, hvad de havde bidraget til.

På den måde fik også dem, der ikke deltog i analysen del i indsigten.

Resultatet beriger mere end blot CO2 regnskabet

Resultatet med undersøgelsen var en succes på to fronter:

  1. Jyske Bank fik indsigt i deres medarbejdernes pendlervaner og tilhørende CO2-udledning og

  2. medarbejderne blev klogere på deres eget forbrug, både på et personligt og et fælles plan, samt hvordan deres forbrug er sammenlignet med det nationale gennemsnit
DSC03572

Undersøgelsen har leveret nyttig viden og et ekstra element til CO2 regnskabet, der i sin fulde udstrækning gør det muligt for Jyske Bank at være transparent om deres udledning og sætte konkrete tiltag i værk for at forbedre prioriterede områder.

Samtidig har den skabt opmærksomhed blandt medarbejderne og stillet skarpt på et område, hvor den individuelle motivation gør den største forskel.

Det er begrænset, hvor meget man som organisation konkret kan gøre (og har lyst til at gøre) for at ændre på medarbejderes pendlervaner.

Men med den her undersøgelse får medarbejdere viden og mulighed for at tage sagen i egen hånd.

Derfor er det langt fra sidste gang, at Jyske Bank måler på CO2-udledningen fra medarbejderpendling. Faktisk er den blevet en fast del af CO2-regnskabet i den årlige bæredygtighedsrapport.

På den måde får både organisationen og medarbejderne mulighed for at følge udviklingen på nært hold.