Omdan din trivselsmåling til medarbejdertrivsel, bedre samarbejde og profit

Trivselsmålinger giver indsigt, der danner fundamentet for et positivt arbejdsmiljø. Et positivt arbejdsmiljø løfter både arbejdsglæde og bundlinje.

Nogle dage er det sværere at finde motivationen frem end andre. Sådan er det for alle, og det er uanset hvilket job du sidder i — om det er drømmejobbet eller ej.  

Men trives du i dit arbejde, gør det det ikke kun nemmere at møde ind de dage, hvor sofaen kalder ekstra højt.

Det gør også, at når du er på arbejde:  

  • får du lavet mere 
  • det arbejde du laver, er typisk af højere kvalitet end hvis du ikke trivedes 
  • du laver færre fejl 
  • du er mere åben overfor nye idéer og bliver mere kreativ 
  • du er mere frisk på at deltage i fællesskabet på arbejdspladsen 
  • ..og mange andre positive forhold, der er vigtige for både den enkelte trivsel og organisationens succes.

Trivsel på arbejdspladsen

Arbejdspladser med høj trivsel blandt medarbejdere nyder ikke kun godt af glade medarbejdere, der har det godt med sine arbejdsopgaver. Det er vigtigt, selvfølgelig, men trivsel på arbejdet handler i høj grad også om at have et godt samarbejde med sine kollegaer og være tilpas med sin ansvarsbyrde, og at have klare roller, udviklingsmuligheder og at have både indflydelse på sit arbejde og balance i arbejdslivet. 

Det er i samspillet mellem de elementer, at arbejdet foregår, og det er her, at evt. trivsel eller mistrivsel har størst indflydelse. Når medarbejdere trives i fællesskabet med hinanden, betyder det også, at samarbejdet bliver stærkere og det arbejde der bliver udført, bliver bedre. 

Fordi alle er med til at løfte hinanden højere — ikke nødvendigvis kun fordi ens leder eller kontrakt siger, at det skal man, men fordi man har lyst til det. 

Derfor, formår du som leder eller organisation at løfte arbejdsglæden og medarbejdertrivslen i det daglige, løfter det samtidig produktiviteten og, ikke mindst, bundlinjen. 

Det er allerede veldokumenteret.

Læs fx mere i HK Danmarks dybdegående gennemgang her. 

Med PeopleXact får du adgang til en platform, hvor du helt enkelt kan gennemføre engagementmålinger din organisation.

Læs mere her.

 

Spørgsmålet er, hvordan arbejder man med arbejdsglæde? 

Hvordan forbedrer man trivsel på arbejdspladsen?

Hvordan ved du overhovedet, hvor du skal starte?

Og hvordan ved du, hvor I som organisation står lige nu?

Trives du selv på arbejdet?

Hvad med dine kolleger/medarbejdere? 

 

Første skridt er en trivselsmåling.

Hvordan arbejder du med at forbedre trivsel på arbejdspladsen?

Trivsel på arbejdspladsen er, som sagt, en afgørende faktor for medarbejderes engagement og motivation og i sidste ende organisations succes. 

Men hvordan sikrer du den nødvendige indsigt i trivslens nuværende tilstand på en objektiv og systematisk måde? 

Svaret ligger i trivselsmålinger. 

Og det svar er desværre alt for stort til at afdække fyldestgørende i en artikel eller to. Målet med den her artikel er at hjælpe dig med at blive klogere på nogle af de vigtigste faktorer, trivselsmålinger gør organisationen klogere på. Søger du herefter mere information, der går mere i dybden, er du velkommen til at dykke ned i ovenstående link eller tage fat i os.

At forstå medarbejdernes trivsel er afgørende for at skabe et positivt arbejdsmiljø og en kultur, der fremmer engagement og effektivitet. 

Trivselsmålinger giver uvurderlig indsigt i medarbejdernes oplevelser, behov og udfordringer, som gør det muligt at identificere problemområder og træffe informerede beslutninger for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Med den rette indsigt lægger du fundamentet for et positivt arbejdsmiljø. 

vignetter_samlet_shared_goals

Trivselsmålinger identificerer udfordringer, før de bliver et problem

Som ledelse i en mellemstor eller større organisation, er det ikke altid nemt at kende til alle de udfordringer, som der opstår rundt omkring i organisationen. Og man kan som leder sommetider overvurdere, hvor ofte ens medarbejdere kommer til en med problemer.  
 
Her giver trivselsmålinger giver dig mulighed for at identificere specifikke områder, hvor medarbejdernes trivsel kan være udfordret. 

Det kan være alt fra manglende kommunikation og samarbejde til for høj arbejdsbyrde og stress. Med en trivselsmåling får du datadrevne indsigter i, hvilke styrker og indsatsområder der findes for at fremme engagement. Det gælder både for organisationen som helhed, men også for de enkelte afdelinger eller teams. 

Identificerer du udfordringerne, før de vokser sig til store problemer, kan du målrette indsatsen og implementere målrettede løsninger for at forbedre trivslen uden at det nogensinde fik mulighed for at påvirke arbejdet i negativ retning. 

Trivselsmålingen giver overblik

I værste tilfælde giver trivselsmålingen et overblik over udfordringer og dig værktøjerne til at:

1) prioritere indsatser og 

2) overkomme de identificerede udfordringer 

Uden trivselsmålingen risikerer udfordringerne at forblive usagte, og jo længere tid der går, jo større bliver konsekvenserne. Det kan f.eks. være dårligt arbejdsmiljø, højere sygefravær, lavere effektivitet og flere opsigelser.

Samtidig giver velplanlagte trivselsmålinger også en fælles proces, struktur og sprog for, hvordan man taler om og arbejder med trivsel på tværs af hele organisationen. 

 

vignetter_samlet_data_report

Vil du i gang med engagementsundersøgelser?

Med PeopleXact får du et HR-værktøj til engagementsmålinger. Og en konkret og handlingsorienteret rapportering, som gør det let at omsætte indsigter til handlinger der skaber medarbejdertrivsel, udvikling og bedre resultater. 

Selve trivselsundersøgelsen skaber dialog og engagement

På det helt overfladiske niveau, viser regelmæssige trivselsmålinger, at I som organisation går op i medarbejdernes velfærd og ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø… 

…så længe medarbejdere også føler, at der bliver gjort noget på baggrund af den data, der bliver indsamlet. 

Det vil sige, en trivselsmåling (eller en puls-måling) uden efterfølgende handling eller i mindste fald opfølgende dialog er ikke bare spildt arbejde. 

Det er også spildt tillid. 

Medarbejdere tager selvfølgelig del i trivselsundersøgelser med den opfattelse og forventning, at det ikke er spild af deres tid. Men der er også mere i det end det. Når en medarbejder tager sig til tid at udfylde spørgeskemaet, er det samtidig med det håb, at deres synspunkt bliver set og taget i betragtning. 

Det er trods alt de enkelte medarbejdere, der bedst ved, hvordan de trives og hvordan trivslen på arbejdspladsen er i øjeblikket. 

Derfor giver det også god mening at lytte til det, de har at sige. Og det gælder især, hvis de uddyber deres tanker i tekstformat, selvom det kan være et stort arbejde at gennemgå op til flere tusinde personlige kommentarer. 

 

AdobeStock_336988160

 

Ved at inddrage medarbejderne i målingerne og efterfølgende diskussioner skabes der en åben dialog, der giver medarbejderne en stemme og følelsen af at blive hørt. Samtidig er medarbejdernes perspektiver med til at kvalificere resultaterne, så man er sikker på, at man igangsætter de helt rigtige initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet. 

Det alene kan være med til at øge engagementet og styrke samarbejdet på tværs af organisationen — og det er endda før, undersøgelsen er færdig. 

Trivselsmålingen er kun første skridt…

Hvis rejsens mål er højere trivsel på arbejdspladsen, så er trivselsmålingen kun første skridt på vejen. 

Trivselsmålingen er det datapunkt, du tager udgangspunkt i, når du vil forbedre trivslen. Det vil sige, den giver dig og resten af ledelsen et overblik over den nuværende trivsel på arbejdet. På egen hånd er den et øjebliksbillede af medarbejdernes syn på situationen, mens diverse interne og eksterne benchmarks er med til at give jer en forståelse af, hvilke områder der over- og underperformer. 

Kort sagt, I får indsigt, der i første omgang fortæller jer, hvordan I når rejsens mål. Hvilke områder skal prioriteres, og hvor skal der sættes ind først. 

På den måde giver den næste trivselsmåling eller puls-måling herudover et solidt datagrundlag til at evaluere effekten af de initiativer og indsatser, I satte i søen ovenpå den første trivselsmåling. 

Det er derfor, det er vigtigt at føre regelmæssige målinger. 

Med opfølgende målinger kommer der ny indsigt — ikke mindst i hvorvidt tiltag har den ønskede effekt og om der muligvis skal justeres her og der. 

Det gør det muligt at målrette udviklingsindsatsen og sikre vedvarende forbedringer, som jo i sidste ende er hele årsagen til, at I foretager målingerne. 

Trivselsmålinger er uvurderlige redskaber til at forstå og forbedre medarbejdernes trivsel i organisationen. Ved at identificere problemområder, skabe dialog og engagement, sætte tiltag i værks for at øge arbejdsglæden og træffe målrettede forbedringsinitiativer, skaber du et sundt og produktivt arbejdsmiljø, der gavner både medarbejdere, ledere og bundlinjen. 

Relaterede indlæg