Automatiserede surveyundersøgelser

Mange virksomheder gennemfører Xact-undersøgelser med løbende dataindsamling.

Med et lille stykke software kan du automatisk overføre oplysninger fra fx jeres CRM- eller ERP-system til Xacts spørgeskemaer.Det betyder mindre manuelt arbejde og mere pålidelige data, fordi du slipper for at oprette nye respondenter manuelt i dine løbende undersøgelser eller for at trække den indsamlede viden ud manuelt.

Ved at automatisere din videnindsamling på denne måde kan du i stedet bruge ressourcerne på at skabe værdi for din organisation på baggrund af den indsamlede viden.

Sådan virker automatisering

API står for 'Application Programming Interface'. REST betegner det "sprog", som Xacts API benytter.

Kort fortalt er det et stykke kode, der kan skabe integration mellem IT-systemer, så de automatisk udveksler informationer ud fra de kriterier, som du har valgt. Eksempelvis kunne en hændelse i dit lønsystem sende et signal til Xact om, at der er oprettet en ny medarbejder.

Herefter kan Xact selv sørge for, at den nye medarbejder modtager dine spørgsmål om opstarten i det nye job efter en fast defineret periode.

Når den nye medarbejder har besvaret spørgsmålene, kan du endda få besvarelserne leveret direkte tilbage i dit eget system - uden at du behøver at gøre noget. 

Læs hvordan Jyske Bank bruger SurveyXacts REST-API til at automatisere sine kundemålinger.

Ny e-bog om automatiserede Survey-undersøgelser

Mange virksomheder gennemfører Surveyundersøgelser med løbende dataindsamling.

For disse vil det ofte være fordelagtigt at automatisere dataindsamlingen ved hjælp af Xacts API-løsning.

Af denne grund har vi sammenfattet en e-bog om emnet, hvori vi giver tre konkrete eksempler på, hvordan samspillet mellem Xact og virksomhedens øvrige it-systemer kan automatiseres og optimeres.

De tre eksempler er:

  • Løbende kundetilfredshedsundersøgelser
  • Aktuelle kursusevalueringer
  • Periodiske temperaturmålinger
vignetter_samlet_completed

Hent vores e-bog om automatiserede undersøgelser

Har du spørgsmål?

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os, såfremt du har uddybende spørgsmål eller ønsker rådgivning vedrørende mulighederne for at benytte Xacts API-løsning.

Ulrik Risbøl Lange

Salgsleder, Kundeansvarlig

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 19

url@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_URL