Borgertilfredshedsundersøgelsen handler om mere end tilfredshed

Borgertilfredshedsundersøgelser sætter kursen, bringer brugerne
ombord og dokumenterer effekten af nye indsatser

Det handler om mere end tilfredshed 

Hvor tilfredse er borgerne i din kommune?

Det er ingen hemmelighed, at kravene til de løsninger og services, som kommunale institutioner tilbyder, stiger i takt med den teknologiske udvikling og måden vores vaner ændrer sig.

 

Samme tendens ser vi fra statens side, nu senest i Reformkommissionens nye anbefalinger til Jobcentre, der tilråder højere borgerinddragelse og mere tværgående samarbejde.

Her foreslår de bl.a.:

  • mere inddragelse af socialt udsatte og
  • en årlig tilfredshedsundersøgelse, der skal indgå som en del af ny benchmarking af jobcentrene og give borgere mere indflydelse

Her er første skridt indsigt i, hvad borgerne synes om jeres services og tilbud, som de er nu.

Hvad gør I godt? Hvad gør I mindre godt? Hvad ønsker borgerne mere af? Hvad ønsker de mindre af?

Endemålet med den slags tilfredshedsundersøgelse — om vi taler velfærdstjek, til-/fraflytteranalyse, klimaundersøgelse eller noget helt fjerde — er selvfølgelig at måle niveauet af tilfredshed.

Men formålet og det endelige udbytte?

Det er straks en anden historie.

articles_citizen_diversity

Formålet er ikke kun ny viden…

…det handler også om, hvordan den viden bruges bedst til at søsætte nye tiltag, forbedre eksisterende services, inddrage borgerne mere, optimere brug af midler, samarbejde med andre afdelinger og private virksomheder, m.m.

Fx:

  • Indblik i områder hvor det går godt og områder, hvor det går mindre godt, hjælper til at prioritere indsatser fremover
  • Inddragelse af borgerne i idégenerering og planlægning er med til at bane vejen for nye idéer og giver borgere mere ejerskab over udviklingen i kommunen
  • Borgernes syn på succesfulde og mindre succesfulde tiltag hjælper med at sætte kursen for nye tiltag i fremtiden — gentage de gode og forbedre de mindre gode

Første skridt er, som nævnt, ny viden i form af en borgertilfredshedsundersøgelse. Men det er kun første skridt.

vignetter_samlet_sorting_thoughts

Borgertilfredshedsundersøgelser der skaber viden til forandring

Stopper I rejsen efter endt undersøgelse, er det ikke kun arbejdet, der er spildt.

Alt potentialet for forbedring af services, løsninger og tilbud ryger også med i købet. For ikke at glemme den tid, borgerne har brugt på at deltage i undersøgelsen.

Det er i det efterfølgende arbejde, at viden bliver til forandring.

Hos Xact by Rambøll har vi over to årtiers erfaring med tilfredshedsundersøgelser af enhver art. Vi tilbyder verdensførende værktøjer og den professionelle rådgivning, der gør det muligt for jer at indsamle nøjagtig den viden, I søger fra nøjagtig de borgere, I søger den fra.

Men endnu vigtigere så fokuserer vi på hele rejsen — ikke kun første skridt.

Det betyder, at alt fra undersøgelse til opfølgning og rapportering bliver lavet ud fra det udgangspunkt, at:

  1. relevant viden indhentes
  2. den viden skal præsenteres i handlingsorienterede rapporter
  3. rapporterne skal føre til konkrete forandringer i virkeligheden

Derfor handler det ikke kun om borgertilfredshedsundersøgelsen eller vidensindsamlingen alene.

Formålet er at indhente relevant viden på det rette tidspunkt, og herefter anvende den viden til at skabe konkrete forandringer, som borgeren kan mærke.

Det er det, vi mener, når vi siger, vi hjælper kommuner og regioner med at skabe viden til forandring.

vignetter_samlet_succes_factors

Borgertilfredshedsundersøgelser

— eksempler på borgertilfredshedsundersøgelsens
værdi i virkeligheden

Borgertilfredshedsundersøgelsen kan være bred og give et overordnet indblik i kommunens indsatser og borgernes holdning til kommunes arbejde.

Eller den kan være konkret og målrettet en specifik afdeling, institution eller arbejdsopgave.

Regelmæssige velfærdstjek giver bl.a. mulighed for at indsamle vigtig information om afgrænsede områder, såsom skoler, plejehjem, jobcenter eller borgerservice, så tilbud og services altid stemmer bedst overens med borgernes behov.

Herudover kan velfærdstjek kan også afdække borgernes holdninger til affaldsplaner, byggeprojekter, natur, miljø, klimahandling og meget mere.

Er du nysgerrig, kan du læse mere i vores kundecases. Bliv bl.a. klogere på, hvordan:

Se udvalgte cases

 

 

vignetter_samlet_completed

Skræddersyet løsning til din kommune og borgernes behov

Mål og omfang af borgertilfredshedsundersøgelsen ændrer sig alt efter jeres umiddelbare behov og ønsker til indsigt. Det samme er tilfældet med metoden til indsamling.

Ønsker I mere viden om en specifik institution, har I behov for særlig indsigt i et konkret område eller søger I overblik over kommunens tiltag på tværs af indsatsområder?

Her hjælper vores erfarne konsulenter jer selvfølgelig med at komme frem til den bedste løsning for jer og jeres behov.

Men en fællesnævner for alle projekter er det endelige formål.

At skabe viden til forandring, hvor borgernes egne tanker er med til at skabe de forandringer, I sætter i værks på baggrund af den nye viden, som borgertilfredshedsundersøgelserne indsamler.

 

vignetter_samlet_preparation

Morten Holm Therkildsen

Surveyekspert

Kundeansvarlig

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 23

mtht@ramboll.com 

LinkedIn

 

portrait_circle_MTHT
Relaterede indlæg